Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Tranbjerg

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 298. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 724. Det er t.kr. 93 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Dette skyldes en besparelse på både driftsomkostninger og renteudgifter. Efter seneste aflagte årsregnskab, kan det konstateres, at selskabets Lejer, Jem & Fix A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk. Det er hertil opfattelsen, at Lejer af butikken i Tranbjerg har en god drift.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikrer finansiering af investorindskuddet på DKK 430.000.- ved 10% ejerskab.
  • Startafkast på 7,27%.
  • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og BDO.
  • 80% af lånene optages med en 5-årig fast rente.
  • Skattefradrag i 2014 ved 10% ejerskab = DKK 75.916,-.
  • Formueforøgelse efter SKAT i 2034 ved 10% ejerskab = DKK 867.168,-
  • Starthæftelse v/10% ejerskab på DKK 291.000,-.
  • Hæftelsen v/10% ejerskab er reduceret til DKK 75.000,- efter blot 4 hele driftsår.


Beliggenhed og fremtidig udvikling for området:

  • Ejendommen er lejet ud til Jem & Fix A/S og er beliggende i Tranbjerg, som er en integreret del af Aarhus.
  • Udover en generel høj befolkningstilvækst i og omkring Aarhus, bør det særligt bemærkes, at Tranbjerg er medtaget i 1. etape af etablering af letbanen. Dette med forventet indvielse mellem Aarhus Hovedbanegård og Tranbjerg inden 2017.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 20,93%

Aktuelle forrentning

+ 19,57%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 13.300.000,00
Uopsigelighedsperiode for lejer: 10½ år
Opsparing efter topskat 2034 v/10% ejerskab: DKK 867.168,00
Skattefradrag 2014 v/10% ejerskab: DKK 75.916,00
Hæftelse efter fire hele driftsår v/10% ejerskab: DKK 75.000,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og investeringsresumé

Beskrivelse af lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk D.D.

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op