Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Jysk Detail, Vejle

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom er indregnet til dagsværdi, hvorimod den i sidste års regnskab - som var selskabets første regnskabsår - blev indregnet til kostpris med tillæg af omkostninger til anskaffelsen. Dette har medført en positiv værdiregulering på t.kr. 583. Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 13 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og afskrivning på låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 585. Det er t.kr. 93 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Dette skyldes en besparelse på både driftsomkostninger og renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultat til nedbringelse af selskabets bankgæld.
FULDTEGNET.

Særlige kendetegn ved projektet:

 • Central beliggenhed i Vejle centrum med eksponering mod Havnegade
 • Nyrenoveret og ombygget ejendom, der har været anvendt af Lejer siden 2006
 • Lejekontrakt med 10 års uopsigelighed for Aldi Kolding K/S
 • Moderselskabsgaranti fra Aldi Holding ApS med en egenkapital på over DKK 1 mia
 • DKK 520.000,- i kontantindskud v/10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor
 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden på 19,21%
 • Skattefradrag i 2016 ved 10% ejerskab = DKK 109.349,-
 • Formueforøgelse efter topskat i 2036 ved 10% ejerskab = DKK 1.078.371,-
 • Starthæftelse over for K/S'ets finansieringsgivere v/10% ejerskab = DKK 210.000,-
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 7.013.224,- i 2026, hvilket ca. svarer til udløb af Lejers uopsigelighedsperiode. Dette udgør 40,08% af købesummen
 • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Deloitte

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er nyrenoveret og udlejet til Aldi Kolding K/S.
 • Aldi butikken har en særdeles god beliggenhed centralt i Vejle med synlighed ud mod Havnegade, der er en af de primære forbindelser mellem midtbyen og havnen.
 • Butikken henvender sig til bydelen, der ligger på den østlige side af jernbanen samt området omkring havnen, hvor der sker markant vækst og udvikling i form af byomdannelser til nye bolig- og erhvervsområder.
 • Der er de seneste år sket markant udvikling i området omkring Vejle Havn. To nye bykvarterer, Havneøen og Kanalbyen, er udlagt til både boliger og erhverv, hvor der kan bygges i alt 43.000 m² etageareal.
 • Årsdøgntrafikken på Havnegade er estimeret til at stige til 7.300 køretøjer, når området omkring Vejle Havn er fuldt udbygget.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 19,38%

Aktuelle forrentning

+ 19,21%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 17.500.000,-
Opsparing efter topskat 2036 v/10% ejerskab: DKK 1.078.371,-
Skattefradrag 2016 v/10% ejerskab: DKK 109.349,-
Kaution ved 10% ejerskab: DKK 210.000,-
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 520.000,-
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Tegningsaftale

Byggeteknisk rapport - ALECTIA

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op