Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Kolding, Nr. Bjertvej

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet væsentligt bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og der har i regnskabsåret været en positiv værdiregulering på t.kr. 357. Værdireguleringen er som følge af driftsforbedringer, idet afkastkravet er uændret i forhold til sidste års regnskab. Årets afskrivning på solcelleanlægget er på t.kr. 20. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og afskrivning på solcelleanlæg, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 971. Det er t.kr. 316 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Dette skyldes både en besparelse på driftsomkostninger og lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultat til nedbringelse af selskabets gæld. I regnskabsåret valgte Dagrofa at lukke samtlige 103 Kiwi-forretninger i Danmark, hvoraf 30 af de daværende forretninger blev omkonverteret til Meny eller Spar-butikker. I den forbindelse blev K/S Kolding, Nr. Bjertvejs investeringsejendom - beliggende Nr. Bjertvej 70, 6000 Kolding - omkonverteret til en Spar-butik, der åbnede i september måned på uændrede lejevilkår, hvorfor selskabet har været upåvirket af omkonverteringen.

Særlige kendetegn ved projektet:

- Fuld finansieringspakke til investor
- Hæftelse bortfaldet før udløb af Lejers uopsigelighedsperiode
- Moderselskabsgaranti fra Dagrofa A/S i 10 år
- Nyopført ejendom i Nr. Bjert, Kolding
- Revisorerklæring fra revisionsfirmaet BDO
- Advokaterklæring fra advokatselskabet Gangsted-Rasmussen

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 20,83%

Aktuelle forrentning

+ 16,79%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 14.484.176,00
Opsparing efter topskat 2031: DKK 872.724,00
Skattefradrag 2011 v/10% ejerskab: DKK 139.932,00
Hæftelse v/10% ejerskab: DKK 399.960,00
Krav om kontantindskud: DKK 0,00
Startafkast: 7,28%
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op