Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Netto Hirtshals

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom er indregnet til dagsværdi, hvorimod den i sidste års regnskab - som var selskabets første regnskabsår - blev indregnet til kostpris med tillæg af omkostninger til anskaffelsen. Dette har medført en negativ værdiregulering på t.kr. 500 og er udelukkende på baggrund af, at købsomkostninger ikke indgår i årets værdiansættelse. Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 9 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og afskrivning på låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 604. Det er t.kr. 135 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – primært grundet lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultat til nedbringelse af selskabets bankgæld.
FULDTEGNET.

Særlige kendetegn ved projektet:

 • Særdeles velbeliggende arkitekttegnet ejendom udlejet til Dansk Supermarked
 • Fremtidssikret beliggenhed og arkitektur tilpasset den gamle rådhusbygning
 • Usædvanlig stærk Lejer med en egenkapital på DKK 4,6 mia. 
 • Lejekontrakt med en indledende uopsigelighed på 15½ år
 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital på over 18%
 • DKK 565.000,- i kontantindskud ved 10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor
 • Attraktiv finansieringspakke med begrænset hæftelse.
 • Starthæftelse over for K/S'ets finansieringsgivere v/10% ejerskab på DKK 687.500,-. Hæftelsen er, jf. budget, reduceret til blot DKK 100.000 allerede 7 år før udløb af Lejers uopsigelighedsperiode
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 6.335.255,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode, svarende til 26,96% af købesummen
 • Advokaterklæring fra Gangsted-Rasmussen og revisorerklæring fra Deloitte
 • Skattefradrag i år 2016

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er nyopført til Lejers overtagelse pr. 1. juni 2016 og er beliggende Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals.
 • Placering på rådhustorvet midt i Hirtshals by på et grundstykke, hvor en stor del af det gamle rådhus er blevet revet ned.
 • Beliggenheden er på mange måder det naturlige omdrejningspunkt for mange aktiviteter i byen, og nabobygningen, der nu hedder "Det Gamle Rådhus", rummer blandt andet Borgerservice, Lokalhistorisk Arkiv, Bibliotek og Nærpoliti. 
 • NETTO har drevet butik i Hirtshals siden slutningen af 1990'erne i en ejendom uden mulighed for udvidelse eller anden optimering - beliggende ca. 100 m fra den nye butik. NETTO har dermed et indgående kendskab til potentialet i Hirtshals i forhold til drift af dagligvarebutik.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 19,04%

Aktuelle forrentning

+ 18,11%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 23.500.000,-
Opsparing efter topskat 2036 v/10% ejerskab: DKK 1.005.106,-
Skattefradrag 2016 v/10% ejerskab: DKK 133.285,-
Kaution efter 8 år v/10% ejerskab: DKK 100.000,-
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 565.000,-
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Tegningsaftale

Byggeteknisk rapport - ALECTIA

Noget jeg kan hjælpe med?

Jonas Frøslev

Investeringsanalytiker
E-mail: jf@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2183 8958
Skype: Jf_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op