Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Netto Vordingborg, Ørslev

FULDTEGNET

Særlige kendetegn ved projektet:

 • Særdeles velbeliggende ejendom udlejet til Dansk Supermarked Ejendomme
 • Fremtidssikret beliggenhed i rundkørsel på Københavnsvej med stor pendlertraffik.
 • Lejekontrakt med en indledende uopsigelighed på 15½ år
 • Ejendomsstartafkast på 6,39%
 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital på over 15%
 • DKK 495.000,- i kontantindskud ved 10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor.
 • Atrraktiv finansieringspakke med starthæftelse over for K/S'ets finansieringsgiver v/10% ejerskab på DKK 270.000,-
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 5.864.509,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode, svarende til 32,40% af købesummen.
 • Renten i realkreditlånet er fastlåst i 25 år, hvorved renterisikoen er elimineret
 • Lavt lejeniveau
 • Advokaterklæring fra Gangsted-Rasmussen og revisorerklæring fra Deloitte

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er beliggende i direkte tilknytning til rundkørslen Københavnsvej/Ørslevvej med stor synlighed fra alle retninger. 
 • Københavnsvej bruges af pendlere fra Vordingborg, der skal til København, da den fungerer som adgangsvej til E47.
 • Årsdøgntrafikken på Københavnsvej på strækningen mellem Vordingborg og Ørslev er målt til ca. 9.000 i 2016, dette betyder at vejen er meget trafikeret.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
Fuldtegnet

100% fuldtegnet

+ 15,27%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 18.100.000,-
Opsparing efter topskat 2037 v/10% ejerskab: 755.486,-
Kaution v/10% ejerskab: 270.000,-
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 495.000,-
DOKUMENTLISTE

Hent prospektet

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Opdaterede budgetter på baggrund af regeringens forslag til lovændring den 14. december

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Følgeskrivelse fra revisor

Juridisk d.d.

Byggeteknisk rapport - ALECTIA

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op