Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Rema1000 Høje Taastrup

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom indregnes til dagsværdi, og er i nærværende årsrapport fastsat til t.kr. 19.700, som ejendommen er vurderet til i 2017 af Nordea Kredit. Dette har i regnskabsåret medført en positiv værdiregulering på t.kr. 2.024. Selskabet har i regnskabsåret – på baggrund af Nordea Kredits vurdering af ejendommen - foretaget en tillægsrealkreditbelåning på t.kr. 1.900, og i den forbindelse afviklet bankgælden. Der har i forbindelse med låneomlægningen været låneomkostninger for t.kr. 31. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 810. Det er t.kr. 129 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet, hvilket skyldes et forbedret resultat før renter. Det kan konstateres, at selskabets Lejer, Rema 1000 Danmark A/S, vedbliver at være meget bonitetsstærk

Særlige kendetegn ved projektet:

 • DKK 0,- i kontantindskud, da Blue Capital sikrer finansiering af investorindskuddet på DKK 490.000.- ved 10% ejerskab.
 • Startafkast på 7,26%.
 • Advokat- og revisorerklæring fra Kromann Reumert og BDO.
 • 75% af lånene optages med en fast rente.
 • Skattefradrag i 2014 ved 10% ejerskab = DKK 100.756,-
 • Formueforøgelse efter SKAT i 2034 ved 10% ejerskab = DKK 974.270,-
 • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 480.700,-
 • Hæftelsen v/10% ejerskab er reduceret til DKK 125.000,- efter ca. 5 hele driftsår.


Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er lejet ud til Rema 1000 Danmark A/S og er beliggende på torvet ved stationspladsen ca. 100 meter fra Høje Taastrup Station. Tilsvarende afstand er der til den - til togstationen tilhørende - overvågede pendlerparkeringsplads med gratis parkering. Det bemærkes hertil, at omkring 23.000 mennesker pendler hver dag til arbejde i Høje-Taastrup Kommune og omkring 16.000 pendler hver dag ud af kommunen til arbejde.
 • Rema 1000 har været repræsenteret på torvet ved stationspladsen i mere end 14 år i et mindre lejemål på 500 m2 og med den netop gennemførte flytning af butikken i sommeren 2014 til det modsatte hjørne, har Rema 1000 fået en optimal placering kombineret med et større butiksareal.
 • Området omkring Rema 1000 butikken er endvidere en del af en ny helhedsplan for Høje-Taastrup C, der omhandler en ny bydel, hvis omdrejningspunkt er et parkstrøg, der forbinder Høje Taastrup Station med City 2 (shoppingcenter).

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 21,52%

Aktuelle forrentning

+ 19,35%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 16.350.000,00
Restgæld ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode: DKK 6.697.316,00
Opsparing efter topskat 2034 v/10% ejerskab: DKK 974.270,00
Skattefradrag 2014 v/10% ejerskab: DKK 100.756,00
Hæftelse efter ca. 5 hele driftsår v/10% ejerskab: DKK 125.000,00
Intet krav om kontantindskud: DKK 0,00
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Præsentation og investeringsresumé

Beskrivelse af lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Billeder af ejendommen

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk D.D.

Vurderingsrapport

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op