Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Sunset Boulevard, Esbjerg

Fuldtegnet. - Næste projekt med en velbeliggende ejendom i Aarhus udlejet til Arbejdernes Landsbank er under udarbejdelse.

Særlige kendetegn ved projektet:

 • Særdeles velbeliggende ejendom udlejet til Danske Koncept Restauranter A/S (Sunset Boulevard)
 • Fremtidssikret beliggenhed ved særdeles trafikeret kryds med en af Esbjerg's primære indfaldsveje fra E20 Motorvejen
 • Lejekontrakt med indledende uopsigelighed for Lejer på 15½ år
 • Ejendommens startafkast er på 6,75%
 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital på over 15%
 • Forventet udlodning allerede i år 2022 på + DKK 84.000,- v/10% ejerskab, svarende til ca. 27% af investorindskuddet
 • DKK 315.000,- i kontantindskud ved 10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor.
 • Starthæftelse over for K/S'ets finansieringsgivere v/10% ejerskab på DKK 250.000,-. Hæftelsen er, jf. budget, reduceret til blot DKK 100.000 v/10% ejerskab før udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.
 • Lavt lejeniveau sammenlignet med tilsvarende restaurant-koncepter
 • Advokaterklæring fra Gangsted og revisorerklæring fra Deloitte

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er beliggende på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej i Esbjerg Ø. Storegade er en direkte indfaldsvej fra E20 Motorvejen.
 • Mellem Sunset Boulevard restauranten og E20 er placeret en række andre erhvervsaktører langs Storegade, bl.a. en McDonalds.
 • Årsdøgnstrafikken på Storegade blev i 2009 målt til 17.300.
 • Esbjerg er Danmarks tredje vækstcenter. Der er en omfattende aktivitet i Esbjerg samt positiv befolkningsudvikling i både Esbjerg by og Kommune.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
Fuldtegnet

100% fuldtegnet

+ 15,77%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 11.000.000,-
Opsparing efter topskat 2037 v/10% ejerskab: DKK 485.261,-
Starthæftelse v/10% ejerskab: DKK 250.000,-
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 315.000,-
DOKUMENTLISTE

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Juridisk d.d.

Byggeteknisk rapport - NIRAS

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op