Bliv ringet op
Præsentation af investeringsprojektet

K/S Sunset Boulevard, Hillerød

Ledelsesberetning fra seneste årsrapport: Selskabets aktiviteter har forløbet bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet. Selskabets investeringsejendom er indregnet til dagsværdi, hvorimod den i sidste års regnskab - som var selskabets første regnskabsår - blev indregnet til kostpris med tillæg af omkostninger til anskaffelsen. Dette har medført en negativ værdiregulering på t.kr. 380 og er udelukkende på baggrund af, at købsomkostninger ikke indgår i årets værdiansættelse. Låneomkostninger – som blev betalt i forbindelse med låneudbetalingen – afskrives regnskabsmæssigt i takt med, at lånene afdrages. Årets afskrivning på låneomkostninger er på t.kr. 12 og er i årsrapporten en del af selskabets finansielle omkostninger. Renses resultatopgørelsen for dagsværdiregulering på investeringsejendomme og afskrivning på låneomkostninger, har selskabet opnået et resultat på t.kr. 326. Det er t.kr. 42 bedre end oprindeligt budgetteret i prospektet – primært grundet lavere renteudgifter. Selskabet har anvendt det forbedrede resultat til nedbringelse af selskabets bankgæld.
FULDTEGNET.

Særlige kendetegn ved projektet:

 • Særdeles velbeliggende ejendom udlejet til Danske Koncept Restauranter A/S (Sunset Boulevard)
 • Fremtidssikret beliggenhed i Herredscentret ved to af Hillerøds væsentligste indfaldsveje
 • Lejekontrakt med en indledende uopsigelighed på 15½ år
 • Ejendomsstartafkast på 6,75%
 • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital på over 17%
 • DKK 325.000,- i kontantindskud ved 10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor.
 • Starthæftelse over for K/S'ets finansieringsgiver v/10% ejerskab på DKK 400.000,-. Hæftelsen er, jf. budget, reduceret til blot DKK 100.000 v/10% ejerskab på under 7 år.
 • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 2.762.865,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode, svarende til 22,74% af købesummen, og må forventes at repræsentere grundværdien.
 • Lavt lejeniveau, der er 30% lavere pr. m2 end "nabo"-lejemålet udlejet til Burger King
 • Advokaterklæring fra Gangsted-Rasmussen og revisorerklæring fra Deloitte

 

Beliggenhed og fremtidig udvikling:

 • Ejendommen er beliggende i Herredscentret i direkte tilknytning til rundkørslen, der forbinder to af Hillerød's væsentligste indfaldsveje og har dermed markant synlighed og unik profileringsmulighed. Placeringen ligger kun 1 km fra afkørslen på Rute 16 – færdselsåren til København.
 • Udover Sunset Boulevard-restauranten består Herredscentret af Bauhaus, Haahr Benzin, Idémøbler, My Home, Sengekompagniet, Iwash (vaskehal) samt Euromaster og senest i 2016 har Burger King åbnet ny restaurant i centret. NCC Property Development A/S, som er ejer af restarealerne i Herredscentret, arbejder på en fortsat udvikling og forvandling af området.
 • Der er generelt en flot vækst i Hillerød Kommune, og der forventes at være 8.732 flere indbyggere i år 2026, hvilket svarer til en vækst på 17,6%, hvor tallet for hele Danmark er 4,4% i gennemsnit. Som konsekvens af et markant stigende indbyggertal har kommunen fokus på, at resten af byudviklingen følger med, bl.a. med nye boligkvarterer.

RESUME (seneste regnskabsår) Bestil prospekt
+ 17,78%

Aktuelle forrentning

+ 17,38%

Budgetteret forrentning

Købesum: DKK 12.148.150,-
Opsparing efter topskat 2036 v/10% ejerskab: DKK 550.998,-
Kaution efter 7 år v/10% ejerskab: DKK 100.000,-
Investorindskud v/10% ejerskab: DKK 325.000,-
HISTORISK AFKAST
Årets driftsresultat
2017
Banklån (restgæld)
2017
Resthæftelse v/1% ejerskab
2017
Budgetteret
Realiseret
DOKUMENTLISTE

Hent prospektet

Præsentation og Investeringsresumé

Beskrivelse af Lejer

Beskrivelse af beliggenhed

Budgetter

Opdaterede budgetter på baggrund af regeringens forslag til lovændring den 14. december

Advokaterklæring

Revisorerklæring

Opdatering fra revisor

Juridisk d.d.

Byggeteknisk rapport - ALECTIA

Tegningsaftale

Noget jeg kan hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør
E-mail: mkj@bluecapital.dk
Tlf.: +45 2521 3031
Skype: mkj_bluecapital
Send e-mail

Bestil prospekt

Bestil prospekt

Noget vi kan hjælpe med?

Bliv ringet op