Hvad er negativ rente?

For første gang nogensinde oplever danskerne at skulle betale for at have indestående likvider i de danske pengeinstitutter - i modsætning til tidligere, hvor danskerne i stedet modtog penge.

Sædvanligvis opnår pengeinstitutterne en del af deres indtjening ved at opkræve en højere udlånsrente, end de udbetaler i indlånsrente. Forskellen mellem de to rentesatser – betegnet som rentemarginalen – er nu historisk lav. Faktisk så lav, at niveauet ligger under 0, hvilket har skabt en såkaldt negativ rente.

Denne negative rente giver en investor incitament til at tilføje ejendomme i porteføljen - dette grundet den favorable finansiering. Omkostninger til finansieringen har en vigtig og afgørende effekt på det endelige afkast, og med det nuværende renteniveau er der en unik mulighed for at tilføje eller øge sin eksponering mod ejendomme.

Så meget taber du på negative renter

Den negative indlånsrente så første gang dagens lys omkring årsskiftet til 2020, og har i de fleste pengeinstitutter siden marts 2020 ligget på -0,6%. En negativ rente på 0,6% lyder i sagens natur ikke af alverden. Dog kan det have stor indvirkning på din opsparing og derfor er ønsket hos mange at undgå negativ rente. En opsparing på DKK 1.000.000. med en negativ indlånsrente på -0,5% og med en årlig inflation på 1%, vil nemlig købekraftsmæssigt efter 100 år være reduceret til blot DKK 220.061. 

Undgå negativ rente

For at undgå negativ rente skal opsparingen placeres andetsteds. Ved Blue Capital har vi udarbejdet tre vidensartikler om fordele og ulemper ved investering i hhv. aktierobligationer og ETF’er sammenholdt med investering i ejendom.

Alternativ til aktier

Alternativ til obligationer

Alternativ til ETF investering

Rentesatsen giver nye muligheder

De negative rentesatser betyder, at mange danskere søger efter alternative metoder til at få deres formue forvaltet og forrentet og således undgå negativ rente og de uønskede følgevirkninger heraf

Statsobligationer har typisk været kendt som et langsigtet sikkert aktiv, men også her har de lave rentesatser resulteret i, at afkastet er markant mindsket. Efterspørgslen efter langsigtede og sikre alternativer, som både tager højde for inflation og rentestigninger er således stigende. Her fungerer ejendomsinvesteringer som et stærkt alternativ og supplement, der på sigt plejer investors opsparing og bidrager med et kontinuerlig cash-flow.

Takket være den lave rente til finansiering er ejendomsinvesteringer i det nuværende marked særlig attraktive. Des lavere udgifter man som investor har til finansiering, desto højere et afkast vil man kunne opnå i en ejendomsinvestering. De lave finansieringsomkostninger gør sammen med et sikret cash-flow – eksempelvis via lejeindtægter fra en bonitetsstærk lejer, der har indgået en uopsigelig lejekontrakt på 10 eller 15 år – ejendomsinvestering til nutidens bedste alternativ til obligationsinvestering.

Læs mere om risikoen forbundet med ejendomsinvesteringer.

Som investor hos Blue Capital får du den højst kvalificerede rådgivning inden for såvel de tekniske specifikationer som inden for skatte- og formueforhold. Dette gælder, hvad enten du investerer som privatperson eller gennem et selskab. Efter dit køb vil du ligeledes få tildelt en fast kontaktperson, der fremadrettet står til din disposition med kyndig rådgivning og besvarelse af spørgsmål.

 

 

Nyeste projekt
90% fuldtegnet

K/S Aarhus, Viborgvej-Blomstervej

Budgetteret forrentning
+ 11,24%
Indskud v/10% ejerskab
DKK 2.529.000,-
Bestil prospekt
Læs mere
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.