Værdistigning

Driftsoverskud er vigtigt - værdistigning er dejligt

 

Inflationssikker investering

En ejendomsinvestering er som oftest en inflationssikker investering, da lejen reguleres årligt eksempelvis på baggrund af stigning i nettoprisindekset (NPI). Således har en ejendom, hvis nettoindtjening sidste år gav DKK 100,- og i år giver DKK 102,- alt andet lige opnået en værdistigning på 2% på ét år.

Ved at lade den årlige lejeindtægt følge NPI, sikres indtægten helt eller delvis over for inflation. Dette er et vigtigt aspekt i langsigtede ejendomsinvesteringer, da det alt andet lige må være vigtigere for en investor at opnå et højt fremtidigt realbeløb frem for et højt nominelt beløb.
 

Værdistigning i ejendomsinvestering

En budgetforudsætning om værdistigningen på en ejendom bør ikke være det bærende element i valget af ejendomsinvesteringen.

Hos Blue Capital  fokuserer vi på, at driften i vores udbudte investeringsprojekter skal være sund, hvor der lægges meget tid og omtanke i både valg af ejendomme samt sikringen af en favorabel finansieringspakke til købet af ejendommene. Investeringen skal i vores optik derfor også have fokus på bl.a. renteudvikling, lejernes styrke og eventuelle muligheder for flere indtægter samt selvfølgelig på risikoen for uforudsete omkostninger. På den måde sikres det, at vores projekter reelt er en attraktiv opsparing – også uden en potentiel ejendomsværdistigning.

Naturligvis findes der i vores udbudte ejendomsinvesteringer en beregning for, hvorledes værdien i ejendomsinvesteringen vil udvikle sig efter forskellige scenarier - herunder også inkl. en ejendomsværdistigning. Vi anvender dog altid den grundlæggende drift som projektets nøgletal. Vi mener med andre ord, at det ikke skal være budgetterede værdistigninger, der afgør om man investerer i det ene eller det andet projekt. Ved investering i ejendomsprojekter er driften afgørende – mens beregnede fremtidige værdier i bedste fald er dejlige – og i værste fald er det lokkemad.

Værdistigningskurve

I ovenstående figur illustreres det, hvordan prisudviklingen er forløbet i salget af rene forretningsejendomme* i perioden 1992-2020. Den gennemsnitlige årlige værdistigning har i den seneste 20-årige periode 2000-2020 været 3,46%. I Blue Capitals projekter budgetteres der med en konservativ værdistigning – oftest svarende til 1-1,5. Der budgetteres derfor altid med en lavere årlig værdistigning, end der historisk er set på rene forretningsejendomme de seneste 20 år.

*Betegnelsen Forretning omfatter først og fremmest butikker og kontorer af forskellig art, men også hoteller, restaurationer, biografer, større pensionater, bank- og sparekasselokaler, endvidere håndværksvirksomheder og værksteder, der ikke har karakter af fabriksvirksomhed, læge- eller tandlægekonsultation, klinikker af forskellig art, frisørsaloner og lignende samt autoservicestationer.

Kilde: Danmarks Statistik

Læs mere om investering i ejendomme.

Nyeste projekt
90% fuldtegnet

K/S Aarhus, Viborgvej-Blomstervej

Budgetteret forrentning
+ 11,24%
Indskud v/10% ejerskab
DKK 2.529.000,-
Bestil prospekt
Læs mere
Få besked om nye projekter
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.