Den nyudnævnte regeringen satte en ny lov til hastebehandling med henblik på at sætte afskrivningssatsen for bygninger/installationer ned med 1 %. Lovforslaget er vedtaget 22. december 2022. Læs loven her:

 

Med loven ændres de skattemæssige afskrivninger på erhvervsejendomme, hvorefter afskrivningssatsen for bygninger/installationer fra og med 2023 bliver sat ned fra 4 % til 3 %.

Ændringen gælder kun for ejendomme, der købes i 2023 eller senere. Ejendomme, der er erhvervet før 2023, kan stadig anvende afskrivningssatsen på 4 %. Ændringen har begrænset indflydelse på Blue Capitals fremtidige projekter, og vi har siden sommeren 2022 antaget lovens implementering i vores budgetforudsætninger.

Kort om afskrivning på ejendomme og installationer

Som udgangspunkt kan du afskrive på bygninger, der anvendes til erhvervsmæssige formål – dog med undtagelse af bygninger der udlejes til beboelse eller anvendes til fx kontor eller lægeklinikker mv. Du kan ikke afskrive på grunde. Der kan dog godt afskrives på særlige installationer i fx kontorbygninger, selvom der ikke kan foretages afskrivning på bygningen.

Ifølge de gældende regler pr. 1. januar 2023 kan bygninger og installationer årligt skattemæssigt afskrives med 3 % af anskaffelsessummen fra og med det år, hvor de bliver taget i brug til erhvervsmæssige formål.

Yderligere informationer

Hvis du ønsker rådgivning eller assistance i forbindelse med skattemæssige afskrivninger eller ejendomsbeskatning, er du velkommen til at kontakte Blue Capital A/S – vi sidder klar ved telefonen  på telefon 7070 2043.