Afspil film

Tidligere udbud

Blue Capital har siden 2010 forestået transaktioner af danske ejendomme for DKK 3,27 mia.

Blandt disse har der været udbudt og fuldtegnet i alt 104 K/S-projekter med en samlet købesum på DKK 2,82 mia. Herudover har vi som “private placement” formidlet og sikret finansiering af ejendomme for mere end DKK 458 mio.

Alle projekterne har ved udbuddet modtaget en stor efterspørgsel hos potentielle investorer.

I 2023 udbød vi 12 projekter, og vi har i 2024 frem til nu udbudt 3 projekter. Samtlige projekter har været udsolgt på kort tid fra udbudsstart og overordnet er der kun et begrænset antal ejendomme, som opfylder vores kvalitetskrav, hvorfor vi heller ikke i 2024 forventer at kunne følge med efterspørgslen.

Hvis du ikke har investeret gennem Blue Capital før vil vi derfor opfordre til at kontakte os snarest med henblik på at drøfte dine muligheder. Du kan anvende kontaktformularen til højre.

Se vores tidligere udbudte projekter her.

 

Projekternes resultater

I foråret 2023 aflagde vores udbudte projekter senest årsregnskaber. For de af projekterne, der i 2023 aflagde regnskab for 2. gang eller mere, er gældende, at den gennemsnitlige årlige forrentning af indskudt egenkapital i budgetperioden var min. 13,57% og helt op til over 31%.

Herudover har flere allerede efter tredje driftsår foretaget ekstraordinær årsudlodning på op til DKK 3.000.000,-.

Se yderligere om vores tidligere udbudte projekter og deres performance her.

Som kunde opnår du en betydelig fordel ved at investere gennem Blue Capital frem for investering på egen hånd.
– Blue Capital

 

Dine fordele som kunde hos Blue Capital

Når du investerer gennem Blue Capital, har du sikkerhed for, at alle projekter indeholder advokaterklæring med tilhørende juridisk rapport, ligesom der også altid foreligger revisorerklæring, der bekræfter budgetter og den korrekte anvendelse af de skattemæssige forudsætninger.

Når du investerer gennem Blue Capital, har du endvidere vished for, at vi som en af de eneste udbydere i Danmark tilbyder dig produkter, der har forsikringsdækning gennem en Professionel Udbyderansvarsforsikring.

Ligeledes har Blue Capital indgået samarbejde med Anpartskontrolordningen hos SKAT, hvortil alle K/S projekter udbudt af Blue Capital indberettes før udbud.

Du opnår – blandt andet – bedre finansieringsvilkår på baggrund af vores størrelse, ligesom du indtræder i stordriftsfordelene ved eksempelvis forsikringsselskaberne, revisor og ejendomsadministratorerne.

Herudover trækker du på vores erfaring og ekspertise ved udvælgelse af ejendommen og ikke mindst ved selve handlen. Dette såvel ved forhandling af købsaftalen, tinglysningsprocessen og sikring af tilfredsstillende sikkerheder før købesummer og garantier frigives.

 

Fokus er på formuetilvækst

Fokus i vores projekter er at skabe formuetilvækst for den enkelte investor. K/S markedet har tidligere været præget af projekter med et stærkt skatteincitament. Dette har altid været sekundært for os, og incitamentet omkring fradrag i topskatten er i sin helhed fjernet  for privatpersoner ved vedtagelsen af kildeartsbegrænsning af skattemæssigt underskud i skattetransparente selskaber sommeren 2017.

Således er også mange af vores kunder selskabsinvestorer, samt privatpersoner med likvid egenkapital. Disse investerer uden skatteincitament, og har som fokus at opnå bedst mulig forrentning af egenkapitalen.

Ændringen af den skattemæssige behandling af negative skatteresultater i K/S selskaber har således lille eller ingen betydning for investering i Blue Capitals projekter.

Læs mere om vores holdninger til indkøb, finansiering og rådgivning her.

 

Blue Capital har tegnet en professionel udbyderansvarsforsikring

Blue Capital har siden d. 1. september 2011 været godkendt til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.

Som med alle andre forsikringer forventes den professionelle ansvarsforsikring aldrig at blive nødvendig. Forsikringen giver imidlertid vores kunder og finansielle samarbejdspartnere en øget tryghed omkring vores udbudte projekter.

Samtidig er forsikringen et udtryk for, at såvel Blue Capital som dennes ledelse opfylder de restriktive krav, der stilles for at opnå godkendelse til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.

Finanssektorens Uddannelsescenter, der blandt andet underviser i ‘Salg af K/S anparter’, anbefaler blandt andet, at man som investor tjekker, hvorvidt den udbyder man investerer igennem har en ansvarsforsikring:

“I forbindelse med vurdering af udbyderen af et anpartsprojekt kan det være relevant at tjekke, hvorvidt denne er dækket af en ansvarsforsikring, og om udbyders bestyrelse er ekstern. Har udbyderen opnået godkendelse i et forsikringsselskab, så lever udbyderen op til forsikringsselskabets kvalitetsnormer og det øger alt andet lige udbyders troværdighed.”

Kopi af police kan rekvireres hos Blue Capital.