– Revisorer

Deloitte

Blue Capital samarbejder med Deloitte omkring afgivelse af revisorerklæring og revision.

Deloitte er Danmarks og verdens største revisions- og rådgivningshus. Valget af dem er foretaget på baggrund af deres faglige bredde og ekspertise – herunder fast ejendom.

Partner og Statsautoriseret revisor Jacob Nørmark er vores faste samarbejdspartner ved Deloitte.

Læs mere

BDO

Blue Capital samarbejder med BDO omkring afgivelse af revisorerklæring og revision.

BDO er et af Danmarks største revisionshuse. Valget af dem er foretaget på baggrund af deres faglige bredde og ekspertise.

Statsautoriseret revisor John Lindvig Christiansen hos BDO er tilknyttet Blue Capital og er en af de førende revisorer på området i Danmark.

Læs mere

EY

Blue Capital samarbejder med EY omkring afgivelse af revisorerklæring og revision.

EY er en af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder. Såvel budget-gennemgang som revisorerklæring er håndteret af et specialistteam inden for fast ejendom.

Partner og Statsautoriseret revisor Peter U. Faurschou er vores faste samarbejdspartner ved EY.

Læs mere

– Advokater

Gangsted Advokatfirma

Blue Capital anvender Gangsted Advokatfirma i forbindelse med juridisk due diligence på udbudte K/S projekter, herunder berigtigelse af ejendomshandler samt udarbejdelse af advokaterklæringer på prospekter.

Gangsted Advokatfirma er specialister indenfor fast ejendom og påtager sig alle typer af sager indenfor dette område. Gennem fire generationer har Gangsted Advokatfirma opbygget en omfattende juridisk ekspertise indenfor ejendomsjura og administration. Siden starten har de valgt at fokusere på ejendomme og er på dette felt blandt Danmarks førende.

Virksomheden har afdelinger for hhv. advokatopgaver og ejendomsadministration. Begge afdelinger er under samme tag og Gangsted er således i stand til at tilbyde kunderne en service, der omfatter alle relevante kompetencer, når det drejer sig om fast ejendom.

Læs mere

CLEMENS Advokatfirma

Blue Capital anvender CLEMENS Advokatfirma i forbindelse med juridisk due diligence på udbudte K/S projekter, herunder berigtigelse af ejendomshandler samt udarbejdelse af advokaterklæringer på prospekter.

CLEMENS Advokatfirma har særlige kompetencer inden for fast ejendom og rådgiver såvel nogle af landets største virksomheder som små og mellemstore virksomheder fra ind og udland.

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Blue Capital anvender Advokatfirmaet Poul Schmith i forbindelse med juridisk due diligence på udbudte K/S og A/S projekter, herunder berigtigelse af ejendomshandler samt udarbejdelse af advokaterklæringer på prospekter.

Advokatfirmaet Poul Schmith er statens primære advokat. Håndtering af ejendomskøb i Blue Capitals investeringsprojekter er varetaget af et specialistteam inden for fast ejendom. Teamet har stor erfaring med at rådgive såvel danske som udenlandske ejendomsinvestorer, offentlige myndigheder og den almene boligsektor.

Advokatfirmaet Poul Schmith er kendetegnet ved en stor brancheindsigt, mangeårige erfaring og essentiel kommerciel indsigt.

Læs mere

Kromann Reumert

Blue Capital anvender Kromann Reumert i forbindelse med juridisk due diligence på udbudte K/S projekter, herunder berigtigelse af ejendomshandler samt udarbejdelse af advokaterklæringer på prospekter.

Kromann Reumert er et af Danmarks største og førende advokatfirmaer og er valgt på grund af deres store erfaring inden for området fast ejendom.

Læs mere

– Ejendomsadministration

Taurus Ejendomsforvaltning

Blue Capital samarbejder med Taurus Ejendomsforvaltning om den daglige bogføring og administrationen af vores udbudte ejendomme.

På samme vis aflægger Taurus Ejendomsforvaltning, gennem Blue Capital A/S, rapportering til kommanditisterne med balancebudgetter.

Endelig er der i samarbejdet indeholdt, at Taurus Ejendomsforvaltning aflægger regnskabsmateriale til revisors gennemgang hvert år.

Taurus Ejendomsforvaltning administrerer aktuelt omkring 18.000 lejemål. og tilbyder professionel ejendomsadministration af investeringsejendomme – tager ejerskab samt arbejder proaktivt for at skabe værdi for kunderne.

Læs mere

Newsec

Blue Capital samarbejder med Newsec om den daglige bogføring og administrationen af vores udbudte ejendomme.

På samme vis aflægger Newsec, gennem Blue Capital A/S, rapportering til kommanditisterne med balancebudgetter.

Endelig er der i samarbejdet indeholdt, at Newsec aflægger regnskabsmateriale til revisors gennemgang hvert år.

Newsec Property Asset Management Denmark A/S (tidligere Salling Ejendomsadministration) er kendt og respekteret for en målrettet og effektiv arbejdsindsats, hvor fokus til enhver tid er at opfylde den enkelte kundes forventninger.

Læs mere

CEJ Administration

Blue Capital samarbejder med Taurus Ejendomsadministration om den daglige bogføring og administrationen af vores udbudte ejendomme.

På samme vis aflægger CEJ Ejendomsadministration, gennem Blue Capital A/S, rapportering til kommanditisterne med balancebudgetter.

Endelig er der i samarbejdet indeholdt, at CEJ Ejendomsadministration aflægger regnskabsmateriale til revisors gennemgang hvert år.

CEJ Ejendomsadministration administrerer aktuelt en portefølje på over 1.600 ejendomme og dækker hele Danmark fra deres kontorer i København og Aarhus.

Læs mere

– Byggeteknisk rådgivning

NIRAS

Blue Capital samarbejder med NIRAS om byggeteknisk gennemgang inden overtagelsen af vores udbudte ejendomme – herunder en fysisk gennemgang af ejendommen samt en gennemgang af dennes dokumenter.

NIRAS er en af Skandinaviens førende rådgivende ingeniørvirksomheder og et anerkendt brand i markedet.

Læs mere

COWI

Blue Capital samarbejder med COWI om byggeteknisk gennemgang inden overtagelsen af vores udbudte ejendomme – herunder en fysisk gennemgang af ejendommen samt en gennemgang af dennes dokument.

COWI er en verdensomfattende rådgivningsvirksomhed inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi. Med mere end 85 års erfaring i rådgivningsbranchen er COWI førende inden for sit felt.

Læs mere

ARCH Arkitekter

Blue Capital samarbejder med ARCH Arkitekter om byggeteknisk gennemgang inden overtagelsen af vores udbudte ejendomme – herunder en fysisk gennemgang af ejendommen samt en gennemgang af dennes dokument.

ARCH Arkitekter har gennem mange år opnået stor erfaring med alle faser af byggeri – fra skitsefasen til aflevering af den nøglefærdige ejendom.

Læs mere

– Forsikring

HDI

Blue Capital har gennem et af verdens største forsikringsselskaber HDI tegnet en professionel udbyderansvarsforsikring samt kriminalitetsforsikring.

Forsikringen sikrer, at investorerne kompenseres, såfremt der opstår tab som følge af fejl, Blue Capital kan drages til ansvar for.

Forsikringen giver vores kunder og finansielle samarbejdspartnere en øget tryghed omkring vores udbudte projekter og er samtidig et udtryk for, at såvel Blue Capital som dennes ledelse opfylder de restriktive krav, der stilles for at opnå godkendelse til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.

Læs mere

Gjensidige forsikring

Ved mange af ejendommene udbudt af Blue Capital anvendes Gjensidige Forsikring. Hos Blue Capital vægter vi sikkerheden højt og vælger således altid at forsikre disse ejendomme med udvidet forsikringsdækning.

Denne udvidede dækning kaldes ved Gjensidige Forsikring “Pludselig Skade”.

Ejendommene er dermed forsikret ud over almindeligt dækningsomfang for tilsvarende ejendomme.

Læs mere

Codan Forsikring

Flere af Blue Capitals udbudte ejendomme er forsikring ved Codan Forsikring, ligesom flere bestyrelser i vores K/S-projekter også har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring ved Codan.

Hos Blue Capital vægter vi sikkerheden højt og vælger således altid at sikre forsikringsdækning på bedste vis.

Læs mere

– Skattestyrelsen

Skattestyrelsen

Blue Capital har indgået en samarbejdsaftale med Anpartskontrolordningen hos Skattestyrelsen, hvortil prospektmaterialet på K/S projekterne, samt købsaftalen mellem sælgere og K/S projekterne tilsendes.

Ligeledes fremsender Blue Capital hvert år kopi af de aflagte årsregnskaber på K/S projekterne til Anpartskontrolordningen.

Samarbejdsaftalen er indgået for at sikre, at ejerkredsens forskudsopgørelse og selvangivelse forløber let og ubesværet. Ligesom samarbejdsaftalen sikrer, at investorerne kan indberette den udvidede selvangivelse elektronisk.

Læs mere