Ejendomsinvestering

Investering i ejendomme er og bliver sikre investeringer, hvorfor de også bør indgå som en væsentlig del i pensionsopsparing og/eller formuepleje for såvel priv... Læs mere

Ejendommes afkast er et essentielt parameter for din ejendomsinvestering. En ejendom med et højt afkast er dog - ikke nødvendigvis - interessant, hvis den ikke ... Læs mere

Boligejendomme er egnede, men erhvervsejendomme er særligt velegnede til investering gennem kommanditselskaber. Ud over at være et attraktivt investeringsprojek... Læs mere

Fælles for alle investeringer er, at de i mere eller mindre grad er forbundet med en vis risiko. Der kan gøres nok så meget for at sikre den enkelte investering... Læs mere

Når investeringsprojekter skal vurderes, er der mange forskellige forhold der skal tages i betragtning. Som i alle andre forhold er nogle ting vigtigere end and... Læs mere

Som investor kan det være optimalt at have en investeringsplan – en investeringsplan, der indeholder overvejelser om blandt andet diversificering. Læs mere


K/S Investering

En væsentlig grund til at anvende kommanditselskab som selskabsform er, at der modsat ved investering i anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) ikke er b... Læs mere

Ved investering i K/S anparter opnås medejerskab af en virksomhed, og anpartsinvestering er som sådan en investeringsform, som kræver en vis aktiv deltagelse. V... Læs mere

Ved en gearet investering, som fx ejendomsinvesteringer, er det som oftest muligt at opnå højere afkast end ved ikke gearede investeringer. Årsagen hertil er... Læs mere

Hæftelsen i et kommanditselskab (K/S) foretages gennem selskabets stamkapital, hvor beløbet er fastsat i selskabets vedtægter. Som udgangspunkt er denne hæftels... Læs mere

Ved at investere som privatinvestor i et K/S projekt udbudt af Blue Capital A/S får du en attraktiv opsparing, hvor du gennem konjunkturudligningsordningen opnå... Læs mere

Ved at investere gennem dit selskab i K/S projekter udbudt af Blue Capital A/S får du mulighed for at placere selskabets likvide egenkapital til et højt afkast ... Læs mere

Når der tales formuepleje, er obligationer en af de mere traditionelle investeringsformer. I forhold til en stabil formuetilvækst, er det dog vigtigt for den sa... Læs mere

Selvom aktieinvestering - som udgangspunkt - er en god metode til at skabe afkast og formuetilvækst, medfører aktieinvestering isoleret set - efter Blue Capital... Læs mere

Investering i ETF’er er som udgangspunkt en god metode til at skabe afkast og formuetilvækst. ETF’ere skaber i forhold til enkelte aktieinvesteringer en større ... Læs mere


Skatteforhold

Virksomhedsskatteordningen er en skattemæssig ordning for vores private investorer. Ordningen giver blandt andet mulighed for at opnå fuldt fradrag for renteud... Læs mere

Vidste du, at...

For de af vores udbudte projekter, der i 2024 aflagde regnskab for anden gang eller mere, er det gældende, at den gennemsnitlige årlige forrentning af indskudt egenkapital er minimum 8,82% – og helt op til over 30%. I gennemsnit forrentes vores investorers indskudte egenkapital aktuelt med 18,85%.


Vi i dag mere end 540 investorer, hvoraf hver fjerde har investeret i to eller flere af vores udbudte projekter. Vi tolker dette som et signal for yderst tilfredse investorer.


Vi siden 2010 har udarbejdet investeringsprojekter baseret på danske investeringsejendomme for DKK 3,34 mia. og i dag er Danmarks førende udbyder af erhvervsejendomme.