K/S AALBORG, LEKTORGAARDEN

K/S Aalborg, Lektorgaarden erhverver tre nyopførte og særdeles velbeliggende ejerlejligheder i beboelses- og erhvervsbyggeriet Lektorgaarden, udlejet til Ankerlejer i form af Salling Group Ejendomme A/S med indledende bindingsperiode i 15 år, Sparekassen Vendsyssel med indledende bindingsperiode i 12½ år samt en café med fem års lejegaranti.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Indledende bindingsperiode for Ankerlejer og Sparekassen Vendsyssel i hhv. 15 år og 12½ år.
  • Usædvanligt stærke lejere – i form af Salling Group Ejendomme A/S og Sparekassen Vendsyssel – med en egenkapital på hhv. DKK 2,38 mia. og DKK 4,08 mia.
  • Flere lejere i Ejendommen – og dermed øget risikospredning.
  • Investorindskud v/10% ejerskab på DKK 1.580.000,-.
  • Ejendommens startafkast er på 5,34%.
  • Forrentning af indskudt egenkapital svarede til 11,71%.
  • Udlodning i 2026 på DKK 238.417,- v/10% ejerskab – svarende til 15% af investorindskuddet – og herefter forventet årlige udlodninger.
  • Attraktiv finansieringspakke med lav og begrænset pro rata kaution.
  • Advokaterklæring fra Advokatfirmaet Poul Schmith og revisorerklæring fra Deloitte.
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommen opføres som en del af det samlede beboelses- og erhvervsbyggeri, Lektorgaarden, beliggende på grænsen mellem den centrale og sydøstlige del af Aalborg. Den nye bebyggelse vil – jf. den gældende lokalplan – fremstå som et markant arkitektonisk fyrtårn, og byrummet omkring hjørnet ved Ejendommen skal være et urbant knudepunkt med grønt præg, der understøtter forbindelsen fra de omkringliggende bebyggelser til den kollektive trafik.

Ejendommen er beliggende med nær tilknytning til boliger, uddannelsesinstitutioner samt øvrigt erhverv og opføres med særdeles stor synlighed i krydset mellem Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden. Universitetsboulevarden forbinder området ved Ejendommen med E45 Nordjyske Motorvej og danner sammen med Th. Sauers Vej en vigtig og befærdet gennemfartsvej i det sydlige Aalborg, mens Sohngårdsholmsvej på samme vis udgør en befærdet trafikåre og agerer bindeled mellem byens sydlige beboelsesområder og den centrale del af Aalborg.

Beliggenheden giver dermed Ejendommens aktører et betydeligt kundegrundlag fra både de nærtliggende boligområder samt den forbipasserende trafik, hvortil Ejendommen har betydelig facadeværdi.

 

Se den fulde dronevideo af Ejendommen og dens nærområde nedenfor.

BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film