K/S AARHUS DETAIL, TRANBJERG

Velbeliggende ejendom udlejet til 365discount A/S med 15 års indledende bindingsperiode samt tilhørende garanti fra Coop Danmark A/S.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Coop Danmark A/S – med en egenkapital ultimo 2022 på DKK 2,94 mia. – stiller sikkerhed for opfyldelse af lejekontrakten.
  • Lejer har – qua mange års forretningsdriven i Tranbjerg – et indgående kendskab til såvel ejendommens beliggenhed som kundegrundlaget i byen.
  • Løbende årlige udlodninger allerede fra 2025.
  • Den interne rente (IRR) for en privatinvestor med kontantindskud er på 7,10% og for en selskabsinvestor med kontantindskud på 7,14%.
  • Ejendommen er ud fra et bæredygtigt perspektiv (ESG) godkendt til at blive finansieret med grønne obligationer. Den grønne finansiering bidrager til at gøre investeringen til en bæredygtig investering, og således særlig attraktiv for investorer, der søger grønne investeringer.
  • Projektet udbydes med tilhørende advokaterklæring fra Gangsted Advokatfirma og revisorerklæring fra EY.
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommens nærområde kendetegnes i høj grad af nærheden til de store beboelsesområder i Tranbjerg, hovedsageligt bestående af parcel- og rækkehuse.

For den sydlige del af Tranbjerg udgør Ejendommen den eneste dagligvarebutik og butikken betjener således naturligt en stor del af borgerne, der i vid udstrækning har mindre end 1 km gang til Ejendommen. Ejendommens beliggenhed er desuden kendetegnet ved særdeles gode trafikale forhold bl.a. i form af nærheden til Landevejen, der udgør den centrale færdselsåre gennem Tranbjerg og forbinder byen med Aarhus.

BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film