K/S BRAMMING RETAIL CENTER

Nyopført og velbeliggende ejendom udlejet til JYSK A/S og T. Hansen Gruppen A/S med hhv. 11 og 12½ års indledende bindingsperiode for lejerne.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Attraktiv beliggenhed ved ind- og udfaldsvej i et detailområde sammen med bl.a. jem & fix, XL-byg og netto.
  • Det har været offentligt kendt, at JYSK gerne har ville etablere sig på ejendommen i flere år.
  • Indledende bindingsperiode på 11 og 12,5 år for hhv. JYSK og thansen.
  • Nyopført ejendom med god intern spredning, da Ejendommen rummer to lejere.
  • Bag 65% af ejendommens samlede lejeindtægt står JYSK, mens lejeindtægten fra thansen udgør 35%.
  • Løbende årlige udlodninger allerede fra år 2025.
  • Lave lejeniveauer på DKK 785 pr. m2 og DKK 816 pr. m2 for hhv. JYSK og thansen.
  • Den interne rente (IRR) for en privatinvestor med kontantindskud er på 7,19% og for en selskabsinvestor med kontantindskud på 7,21%.
  • Ejendommens finansiering vil være baseret på grønne realkreditobligationer (grøn funding), da ejendommen kvalificerer sig hertil ud fra et bæredygtigt perspektiv.
  • Projektet udbydes med tilhørende advokaterklæring fra Gangsted Advokatfirma og revisorerklæring fra EY.
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommens beliggenhed er kendetegnet ved særdeles god tilgængelighed og en høj fremkommelighed for bilister samt stor synlighed fra Vardevej, der udgør hovedindfaldsvejen til Bramming fra Esbjerg.

Herudover udgør ejendommens nærområde af et veletableret detail- og erhvervsområde, som foruden Lejerne i Ejendommen rummer bl.a. jem & fix, XL-byg og Netto. Lejerne drager således fordel af synergien med de øvrige aktører, som allerede er etableret i handelsområde.

Ejendommens beliggenhed servicerer foruden borgerne i Bramming et godt opland med tilknytning til beliggenheden. I forbindelse med projekteringen af Ejendommens opførelse har COWI udarbejdet en detailhandelsredegørelse og konsekvensvurdering for Esbjerg Kommune, hvori det er vurderet, at oplandet til aflastningsområdet (Ejendommen) udgøres af området med estimeret 14.800 indbyggere i 2033.

Det er Blue Capitals vurdering, at den synlige beliggenhed ud mod en trafikeret ind- og udfaldsvej  i en  by med god infrastruktur og kort afstand til Danmarks femtestørste by, fremtidssikrer driften i Ejendommen og ligeledes sikrer en god prognose for alternativ anvendelse af Ejendommen, såfremt dette skulle blive aktuelt.

BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film