K/S EGEDAL STORBUTIK, VALDEMARSVEJ

K/S Egedal Storbutik, Valdemarsvej erhverver en nyopført og særdeles velbeliggende ejendom udlejet til Harald Nyborg A/S og Handelsbanken.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Usædvanligt stærk Lejer i form af Harald Nyborg A/S med en egenkapital på DKK 1,93 mia.
  • Det svenske hovedselskab Svenska Handelsbanken AB – med en egenkapital på DKK 116 mia. – hæfter for Handelsbankens forpligtelser i lejekontakten.
  • Lejeindtægten fra Harald Nyborg A/S udgør 88% af den samlede lejeindtægt.
  • Indledende bindingsperiode for Harald Nyborg A/S frem til 29. februar 2036.
  • Indledende bindingsperiode for Handelsbanken frem til 30. april 2031.
  • Ejendommens startafkast er på 6,28%.
  • Forrentning af indskudt egenkapital – udelukkende baseret på driften – svarende til 15,94%.
  • Investorindskud v/10% ejerskab på DKK 1.404.000,-.
  • Udlodning i 2025 på DKK 319.377,- v/10% ejerskab – svarende til 23% af investorindskuddet – og herefter forventet årlige udlodninger.
  • Advokaterklæring fra Clemens Advokatfirma og revisorerklæring fra Deloitte.
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommen er opført som den nyeste del af Egedal Storbutikker, der – foruden Ejendommen – bl.a. udgøres af JYSK, thansen og jem & fix, der alle åbnede i starten af 2017. Egedal Storbutikker er beliggende med særdeles stor facadeværdi mod den trafikkerede Frederiksundsvej samt krydset mellem netop Frederikssundsvej og Ring Syd. Der er på Frederikssundsvej – blot 300 meter sydøst for Ejendommen – målt en årsdøgntrafik på 22.055 bilister i 2019. Frederikssundsvej forbinder lokalt Ølstykke og Stenløse, samt sammenkobler kommunen med Hovedstadsområdet i sydøstgående retning og med Frederikssund mod nordvest.

Både Egedal Kommune og Ølstykke-Stenløse har over en længere årrække været præget af positiv befolkningstilvækst. Ølstykke-Stenløse rummer med sine 22.003 indbyggere pr. 1. januar 2020 flere end halvdelen af kommunens borgere og er således kommunens mest befolkede område. I en befolkningsprognose, udarbejdet af Egedal Kommune i 2019, ventes kommunens befolkningstal at stige fra 43.354 i 2020 til 47.867 primo 2032, svarende til en stigning på mere end 10%.

BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film