K/S FREDERIKSHAVN, GRUNDTVIGSVEJ

K/S Frederikshavn, Grundtvigsvej erhverver en nykonverteret Coop 365-ejendom – udlejet med koncerngaranti fra Coop Danmark A/S – beliggende som områdets primære dagligvarebutik samt med stor synlighed fra rundkørsel og vigtig færdselsåre nord for Frederikshavn.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Coop Danmark A/S – med en egenkapital på DKK 2,69 mia. – stiller koncerngaranti til sikkerhed for Lejers opfyldelse af lejekontrakten.
  • 15 års indledende bindingsperiode for Lejer frem til 1. januar 2036.
  • Lavt lejeniveau på DKK 1.030 pr. kvm.
  • Ejendommens startafkast er på 6,28%.
  • Forrentning af indskudt egenkapital – udelukkende baseret på driften – svarende til 12,16%.
  • Investorindskud v/10% ejerskab på DKK 534.000,-.
  • Udlodning i 2025 på DKK 137.375,- v/10% ejerskab – svarende til 26% af investorindskuddet – og herefter forventet årlige udlodninger.
  • Advokaterklæring fra Gangsted Advokatfirma og revisorerklæring fra Deloitte.
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommen er beliggende i Strandby-Elling på en hjørnegrund mellem Skagensvej og Grundtvigsvej – ved en rundkørsel i den nordlige del af Elling og er beliggende med direkte facadeværdi mod – og særdeles god synlighed fra – rundkørslen.

Strandby-Elling og det omkringliggende opland har frem til etableringen af Ejendommen i 2013 været underforsynet med hensyn til dagligvarehandel. Foruden Ejendommen udgøres den eneste alternative dagligvarebutik – i nærområdet nord for Frederikshavn – af en ældre Dagli’Brugsen i Strandby ca. 2 km øst for Ejendommen. Ejendommen betjener således et større opland, der i dag fortsat kun i mindre grad er forsynet med lokal dagligvarehandel.

Ejendommens beliggenhed henvender sig således til et stort kundegrundlag lokalt i Strandby-Elling, det nærliggende opland og til områdets turister samt forbipasserende pendlere. Lejer har efter flere års forretningsdriven i Ejendommen et yderst veletableret kendskab til beliggenheden samt kundegrundlaget i området, og Lejers vurdering af netop beliggenhedens kvaliteter understreges i høj grad via indgåelsen af den nye 15-årige bindingsperiode for Lejer.

BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film