K/S FYNSK DETAIL, ASSENS

Ejendommen er opført med stor synlighed på facadegrund mod Søndre Ringvej, der er den sydlige indfaldsvej til Assens, og som forbinder erhvervsområdet med den vestlige bydel og Havnen.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Særdeles velbeliggende ejendom udlejet til jem & fix A/S
  • Lejekontrakt med en indledende uopsigelighed for Lejer på 10 år
  • Ejendommens startafkast er på 7,5%
  • Gns. årligt forrentning af indskudt egenkapital på over 17%
  • Forventet udlodning allerede i år 2022 på + DKK 160.000,- v/10% ejerskab, svarende til ca. 47% af investorindskuddet
  • DKK 345.000 i kontantindskud ved 10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor.
  • Starthæftelse v/10% ejerskab på DKK 140.000,-
  • Hæftelsen er begrænset til 2. prioriteten og ophører ved lånets endelige indfrielse, hvilket er inden udløb af Lejers uopsigelighedsperiode
  • Lavt lejeniveau med en leje pr. m2 på DKK 902,-.
  • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted og Deloitte
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommen er opført med stor synlighed på facadegrund mod Søndre Ringvej, der er den sydlige indfaldsvej til Assens, og som forbinder erhvervsområdet med den vestlige bydel og Havnen.

Erhvervsområdet indeholder ud over jem & fix byggemarkedet JYSK, thansen.dk, Stark byggemarked, en Superdæk-filial med dækservice og autoværksted, EP Industri & Marineservice A/S og Del-Pin A/S (maskinudlejning).

Butikken forsyner et usædvanligt stort opland og er den eneste af sin slags i hele kommunen.

BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film