K/S FYNSK DETAIL, FAKTA ODENSE

Fakta butikken er opført i 2015 med en af de absolut bedste beliggenheder i den sydvestlige del af Odense. Den er placeret med stor synlighed ud mod Faaborgvej, der dels er en af byens primære indfaldsveje fra Fynske Motorvej (E20), og dels har et stort antal omkringliggende boliger.

Særlige kendetegn ved projektet:​

  • DKK 650.000,- i kontantindskud ved 10% ejerskab – med mulighed for hel eller delvis finansiering.
  • Advokat- og revisorerklæring fra Kromann Reumert og BDO.
  • 15 års uopsigelighed for Lejer (tidligst fraflytning 1. marts 2030).
  • Skattefradrag i 2015 ved 10% ejerskab = DKK 127.988,-
  • Formueforøgelse efter SKAT i 2035 ved 10% ejerskab = DKK 1.368.388,-
  • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 561.600,-
  • Hæftelsen v/10% ejerskab er, jf. budgetterne, reduceret til DKK 100.000,- ca. 9 år før Lejers uopsigelighed udløber.
  • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 5.994.119,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.
Ejendomsinvestering i Odense udlejet til Coop 365discount beliggende Faaborgvej 102 Odense SV 5250.
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Fakta butikken er opført i 2015 med en af de absolut bedste beliggenheder i den sydvestlige del af Odense. Den er placeret med stor synlighed ud mod Faaborgvej, der dels er en af byens primære indfaldsveje fra Fynske Motorvej (E20), og dels har et stort antal omkringliggende boliger.

Fakta butikken er opført ved siden af et handelsområde på Faaborgvej med en Sydbank filial, Netto dagligvarebutik og en Statoil servicestation. Blue Capital vurderer, at Fakta butikken har opnået de bedste adgangs – og parkeringsforhold fra Faaborgvej i forhold til det øvrige handelsområde.

Motorvejstilslutningen til Fynske Motorvej er blot 2 minutters kørsel fra butikken, og de mange pendlere, som kører til og fra Odense, kommer dermed dagligt forbi ejendommen.

Fakta butikken har med sin placering på Faaborgvej del i et stort kundegrundlag i bydelene Dalum og Sanderum, der begge danner rammen om store boligkvarterer med i alt ca. 13.000 indbyggere kun 3 km fra Odense centrum.

Den stigende trafik på Fynske Motorvej forventes ligeledes at resultere i en øget trafik på indfaldsvejene til Odense by, herunder på Faaborgvej, hvor Fakta butikken er placeret med stor synlighed. Som resultat heraf starter arbejdet med ombygning af tilslutningsanlægget ved Assensvej/Faaborgvej forventeligt i løbet af efteråret 2015 og forventes afsluttet inden udgangen af 2017.

BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film