K/S JYSK DETAIL, VEJLE-BREDBALLE

K/S Jysk Detail, Vejle-Bredballe erhverver en særdeles velbeliggende ejendom i stort og vækstende villaområde med tilknytning til både E45 samt befærdet ind- og udfaldsvej.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Ejendommen erhverves til et attraktivt startafkast på 6,02%.
  • 15 års indledende bindingsperiode for lejer.
  • Coop Danmark A/S – med en egenkapital ultimo 2021 på DKK 3,3 mia. – stiller sikkerhed for opfyldelse af lejekontrakten.
  • Forventet årlige løbende udlodninger allerede fra 2026.
  • Ved deltagelse i projektet opnår du en gennemsnitlig årlig forrentning af indskudt egenkapital svarende til 13,82% – dette hvor Ejendommens værdi alene stiger svarende til den budgetterede årlige lejestigning.
  • Den interne rente (IRR) for en privatinvestor med kontantindskud er på 8,19% og for en selskabsinvestor med kontantindskud på 8,21%.
  • Projektet udbydes med tilhørende advokaterklæring fra Gangsted Advokatfirma og revisorerklæring fra Deloitte.
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommen er beliggende i den næststørste bydel i Vejle, Bredballe, som pr. 1. januar 2022 husede 11.300 indbyggere. Bydelen ligger tæt på både E45 og hovedvejen mellem Horsens og Vejle, Horsensvej, hvilket skaber særdeles gode trafikale forhold for bydelen. Den attraktive beliggenhed er blandt andet medvirkende til, at bydelen har og oplever en massiv tilvækst af borgere.

Ejendommens absolutte nærområde udgøres – foruden af de øvrige detailbutikker, serviceerhverv og restauranter i Bredballe Centreret – hovedsageligt af Bredballes mange beboelsesområder. Ejendommens nærområde og opland bærer præg af en for området meget centraliseret grad af dagligvareforsyning.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed med optimal synlighed og god synergi – i et område med et stort kundegrundlag – dels danner et yderst bæredygtigt grundlag for driften i Ejendommen, samt sikrer en god prognose for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive aktuelt.

BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film