K/S SUNSET BOULEVARD, HILLERØD

Ejendommen er beliggende i Herredscentret i direkte tilknytning til rundkørslen, der forbinder to af Hillerød’s væsentligste indfaldsveje og har dermed markant synlighed og unik profileringsmulighed. Placeringen ligger kun 1 km fra afkørslen på Rute 16 – færdselsåren til København.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Særdeles velbeliggende ejendom udlejet til Danske Koncept Restauranter A/S (Sunset Boulevard)
  • Fremtidssikret beliggenhed i Herredscentret ved to af Hillerøds væsentligste indfaldsveje
  • Lejekontrakt med en indledende uopsigelighed på 15½ år
  • Ejendomsstartafkast på 6,75%
  • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital på over 17%
  • DKK 325.000,- i kontantindskud ved 10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor.
  • Starthæftelse over for K/S’ets finansieringsgiver v/10% ejerskab på DKK 400.000,-. Hæftelsen er, jf. budget, reduceret til blot DKK 100.000 v/10% ejerskab på under 7 år.
  • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 2.762.865,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode, svarende til 22,74% af købesummen, og må forventes at repræsentere grundværdien.
  • Lavt lejeniveau, der er 30% lavere pr. m2 end “nabo”-lejemålet udlejet til Burger King
  • Advokaterklæring fra Gangsted-Rasmussen og revisorerklæring fra Deloitte
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommen er beliggende i Herredscentret i direkte tilknytning til rundkørslen, der forbinder to af Hillerød’s væsentligste indfaldsveje og har dermed markant synlighed og unik profileringsmulighed. Placeringen ligger kun 1 km fra afkørslen på Rute 16 – færdselsåren til København.

Udover Sunset Boulevard-restauranten består Herredscentret af Bauhaus, Haahr Benzin, Idémøbler, My Home, Sengekompagniet, Iwash (vaskehal) samt Euromaster og senest i 2016 har Burger King åbnet ny restaurant i centret. NCC Property Development A/S, som er ejer af restarealerne i Herredscentret, arbejder på en fortsat udvikling og forvandling af området.

Der er generelt en flot vækst i Hillerød Kommune, og der forventes at være 8.732 flere indbyggere i år 2026, hvilket svarer til en vækst på 17,6%, hvor tallet for hele Danmark er 4,4% i gennemsnit. Som konsekvens af et markant stigende indbyggertal har kommunen fokus på, at resten af byudviklingen følger med, bl.a. med nye boligkvarterer.

BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film