+ 18,66%
Aktuel forrentning
+ 15,77%
Budgetteret forrentning
DKK 315.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Sunset Boulevard, Esbjerg

Ejendommen er beliggende på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej i Esbjerg Ø. Storegade er en direkte indfaldsvej fra E20 Motorvejen.

 

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Særdeles velbeliggende ejendom udlejet til Danske Koncept Restauranter A/S (Sunset Boulevard)
  • Fremtidssikret beliggenhed ved særdeles trafikeret kryds med en af Esbjerg's primære indfaldsveje fra E20 Motorvejen
  • Lejekontrakt med indledende uopsigelighed for Lejer på 15½ år
  • Ejendommens startafkast er på 6,75%
  • Gns. årlig forrentning af indskudt egenkapital på over 15%
  • Forventet udlodning allerede i år 2022 på + DKK 84.000,- v/10% ejerskab, svarende til ca. 27% af investorindskuddet
  • DKK 315.000,- i kontantindskud ved 10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor.
  • Starthæftelse over for K/S'ets finansieringsgivere v/10% ejerskab på DKK 250.000,-. Hæftelsen er, jf. budget, reduceret til blot DKK 100.000 v/10% ejerskab før udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.
  • Lavt lejeniveau sammenlignet med tilsvarende restaurant-koncepter
  • Advokaterklæring fra Gangsted og revisorerklæring fra Deloitte

Beliggenhed:

Ejendommen er beliggende på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej i Esbjerg Ø. Storegade er en direkte indfaldsvej fra E20 Motorvejen.

Mellem Sunset Boulevard restauranten og E20 er placeret en række andre erhvervsaktører langs Storegade, bl.a. en McDonalds.

Årsdøgnstrafikken på Storegade blev i 2009 målt til 17.300.

Esbjerg er Danmarks tredje vækstcenter. Der er en omfattende aktivitet i Esbjerg samt positiv befolkningsudvikling i både Esbjerg by og Kommune.

Hvad kan vi hjælpe med?

Martin Kibsgaard Jensen

Martin Kibsgaard Jensen

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 18,66%
Aktuel forrentning
+ 15,77%
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 315.000,-
Købesum
DKK 11.000.000,-
Starthæftelse v/10% ejerskab
DKK 250.000,-
Formueforøgelse efter topskat 2037 v/10% ejerskab
DKK 485.261,-
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.