Samarbejdspartnere

Nedenstående aktører udgør alle en vigtig samarbejdspartner for Blue Capital og varetager i fælleskab med Blue Capital en række essentielle arbejdsopgaver i vores udbudte investeringsprojekter. 

Revisorer

Deloitte

Deloitte

Blue Capital samarbejder med Deloitte omkring afgivelse af revisorerklæring og revision.

Deloitte er Danmarks og verdens største revisions- og rådgivningshus. Valget af dem er foretaget på baggrund af deres faglige bredde og ekspertise - herunder fast ejendom.

Partner og Statsautoriseret revisor Jacob Nørmark er vores faste samarbejdspartner ved Deloitte.

PWC

PWC

Blue Capital samarbejder med PwC omkring afgivelse af revisorerklæring og revision.

PwC er et af verdens største revisions- og rådgivningshuse. Valget af dem er foretaget på baggrund af deres faglige bredde og ekspertise med K/S investeringer i ejendomme.

Statsautoriseret revisor Kristian B. Lassen og Kasper Elkjær Nielsen er vores faste samarbejdspartner ved PwC.

BDO

BDO

Blue Capital samarbejder med BDO omkring afgivelse af revisorerklæring og revision.

BDO er et af Danmarks største revisionshuse. Valget af dem er foretaget på baggrund af deres faglige bredde og ekspertise. 

Statsautoriseret revisor Flemming Bro Lund hos BDO er tilknyttet Blue Capital og er en af de førende revisorer på området i Danmark. 

Advokater

Gangsted Advokatfirma

Gangsted Advokatfirma

Gangsted Advokatfirma er specialister indenfor fast ejendom og påtager sig alle typer af sager indenfor dette område. Gennem fire generationer har Gangsted Advokatfirma opbygget en omfattende juridisk ekspertise indenfor ejendomsjura og administration. Siden starten har de valgt at fokusere på ejendomme og er på dette felt blandt Danmarks førende.

Virksomheden har afdelinger for hhv. advokatopgaver og ejendomsadministration. Begge afdelinger er under samme tag og Gangsted er således i stand til at tilbyde kunderne en service, der omfatter alle relevante kompetencer, når det drejer sig om fast ejendom.

Blue Capital anvender Gangsted Advokatfirma i forbindelse med juridisk due diligence på udbudte K/S projekter, herunder berigtigelse af ejendomshandler samt udarbejdelse af advokaterklæringer på prospekter.

CLEMENS Advokatfirma

CLEMENS Advokatfirma

CLEMENS Advokatfirma har særlige kompetencer inden for fast ejendom og rådgiver såvel nogle af landets største virksomheder som små og mellemstore virksomheder fra indog udland.

Blue Capital anvender CLEMENS Advokatfirma i forbindelse med juridisk due diligence på udbudte K/S projekter, herunder berigtigelse af ejendomshandler samt udarbejdelse af advokaterklæringer på prospekter.

Kromann Reumert

Kromann Reumert

Blue Capital anvender Kromann Reumert i forbindelse med juridisk due diligence på udbudte K/S projekter, herunder berigtigelse af ejendomshandler samt udarbejdelse af advokaterklæringer på prospekter.

Kromann Reumert er et af Danmarks største og førende advokatfirmaer og er valgt på grund af deres store erfaring inden for området fast ejendom.

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt er statens primære advokat. Håndtering af ejendomskøb i Blue Capitals investeringsprojekter er varetaget af specialistteam inden for fast ejendom. Teamet har stor erfaring med at rådgive såvel danske som udenlandske ejendomsinvestorer, offentlige myndigheder og den almene boligsektor.

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt er kendetegnet ved en stor brancheindsigt, mangeårige erfaring og essentiel kommerciel indsigt.

Blue Capital anvender CLEMENS Advokatfirma i forbindelse med juridisk due diligence på udbudte K/S projekter, herunder berigtigelse af ejendomshandler samt udarbejdelse af advokaterklæringer på prospekter.

Ejendomsadministration

Taurus Ejendomsadministration

Taurus Ejendomsadministration

Taurus Ejendomsadministration tilbyder professionel ejendomsadministration af investeringsejendomme - tager ejerskab samt arbejder proaktivt for at skabe værdi.

Taurus Ejendomsadministration varetager aktuelt over 7.500 lejemål.

Newsec Datea A/S

Newsec Datea A/S

Newsec Datea A/S (tidl. Salling Ejendomsadministration) er kendt og respekteret for en målrettet og effektiv arbejdsindsats, hvor fokus til enhver tid er at opfylde den enkelte kundes forventninger.

Byggeteknisk gennemgang

NIRAS

NIRAS

NIRAS er en af Skandinaviens førende rådgivende ingeniørvirksomheder.

Ved overtagelse af en ejendom er det vigtigt at sikre, at ejendommen afleveres uden fejl og mangler.

Blue Capital samarbejder med NIRAS om byggeteknisk gennemgang inden overtagelsen af ejendommen - Herunder en fysisk gennemgang af ejendommen samt en gennemgang af ejendommens dokumenter.

ARCH Arkitekter

ARCH Arkitekter

Ved overtagelse af en ejendom er det vigtigt at sikre, at ejendommen afleveres i en god byggeteknisk stand, og at eventuelle problemstillinger er bedst muligt afdækket.

Blue Capital samarbejder med ARCH Arkitekter om byggeteknisk gennemgang inden overtagelsen af ejendommen - Herunder en fysisk gennemgang af ejendommen samt en gennemgang af ejendommens dokumenter.

Forsikring

HDI

HDI

Blue Capital har gennem et af verdens største forsikringsselskaber HDI tegnet en professionel udbyderansvarsforsikring samt kriminalitetsforsikring.

Forsikringen sikrer, at investorerne kompenseres, såfremt der opstår tab som følge af fejl, Blue Capital kan drages til ansvar for.

Forsikringen giver vores kunder og finansielle samarbejdspartnere en øget tryghed omkring vores udbudte projekter og er samtidig et udtryk for, at såvel Blue Capital som dennes ledelse opfylder de restriktive krav, der stilles for at opnå godkendelse til tegning af en professionel udbyderansvarsforsikring.

Gjensidige forsikring

Gjensidige forsikring

Ved mange af ejendommene udbudt af Blue Capital anvendes Gjensidige Forsikring. Hos Blue Capital vægter vi sikkerheden højt og vælger således altid at forsikre disse ejendomme med udvidet forsikringsdækning.

Denne udvidede dækning kaldes ved Gjensidige Forsikring "Pludselig Skade".

Ejendommene er dermed forsikret ud over almindeligt dækningsomfang for tilsvarende ejendomme.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen

Blue Capital har indgået en samarbejdsaftale med Anpartskontrolordningen hos Skattestyrelsen, hvortil prospektmaterialet på K/S projekterne, samt købsaftalen mellem sælgere og K/S projekterne tilsendes.

Ligeledes fremsender Blue Capital hvert år kopi af de aflagte årsregnskaber på K/S projekterne til Anpartskontrolordningen.

Samarbejdsaftalen er indgået for at sikre, at ejerkredsens forskudsopgørelse og selvangivelse forløber let og ubesværet. Ligesom samarbejdsaftalen sikrer, at investorerne kan indberette den udvidede selvangivelse elektronisk.

Hvad kan vi hjælpe med?
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.