Konjunkturudligningsordning er tilknyttet både virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen og indebærer, at en del af virksomhedsoverskuddet kan opspares mod betaling af en foreløbig skat svarende til årets selskabsskattesats på 22% (2022-tal). Ved senere hævning af det opsparede overskud, beskattes det hævede beløb inkl. den foreløbige betalte skat som personlig indkomst, og den foreløbige skat modregnes i den beregnede slutskat.

Læs mere om virksomhedsskatteordningen her.

Af samme grund er investering gennem skattetransparente selskabskonstruktioner et rigtig godt alternativ til eksempelvis pensionsopsparinger, hvor der ikke er samme fleksibilitet ift. hvornår du kan hæve din opsparing.

Læs mere om investering som selskab og bliv ringet op for at få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder.