Ved at investere gennem dit selskab i K/S projekter udbudt af Blue Capital får du mulighed for at placere selskabets likvide egenkapital til et højt afkast med lav risiko. Det er også en måde for dit selskab at sikre risikospredning for dine investeringer. Man har som selskabsinvestor også mulighed for at skyde et eventuelt negativt driftsresultat, så det modregnes i et eventuelt overskud det efterfølgende regnskabsår.

Læs nærmere om beregningen af afkastet.

Der gøres særligt opmærksom på, at man som selskabsinvestor opnår samme skattemæssige fordele ved at investere i et K/S som ved investering i et ApS eller A/S med mere end 10% ejerskab. K/S’et skattetransparens giver dig med andre ord mulighed for at udlodde på samme vilkår som ved et ApS eller A/S med mere end 10% ejerskab.

Læs mere om investering som privatperson og bliv ringet op for at få en uforpligtende gennemgang af dine muligheder.