Vi har foretaget transaktioner af danske ejendomme for 2,37 mia.

Vores projekter leverer gennemsnitligt 20,28% i årlig forrentning

73 ud af 76 projekter præsterer bedre end budgetteret

Performance-indsigt

I det følgende præsenteres en række performance-parametre, nøgletal og citater omhandlende Blue Capitals tidligere udbudte K/S projekter. 
 

Budgetteret vs. aktuel forrentning 

Nedenstående illustrerer, at alle - på nær tre - af vores udbudte projekter leverer en højere aktuel forrentning af den indskudte egenkapital end budgetteret. 

For de af vores udbudte projekter, der i 2020 aflagde regnskab for anden gang eller mere, er det gældende, at den gennemsnitlige årlige forrentning af indskudt egenkapital aktuelt gennemsnitligt er 20,28% - og helt op til over 31%. 

Læs mere om beregningen af forrentningen.

 

4 ud af 10 geninvesterer ved Blue Capital

Blue Capital har i dag mere end 381 investorer, hvoraf mere end 37% har investeret i to eller flere af vores udbudte projekter. Hertil er der flere end 71 investorer, der deltager i minimum tre af vores udbudte projekter. 

Vi tolker dette som et signal for yderst tilfredse investorer.  

Hos Blue Capital arbejder vi efter missionen om, at du som investor skal opnå en bedre investering ved at investere gennem Blue Capital frem for en investering på egen hånd. Derfor har tillid og gennemsigtighed en altafgørende rolle blandt vores værdier. 

Jeg er super tilfreds med min investering hos Blue Capital af to årsager; 1. Projektet ligger pænt over budget. 2. De leverer en mega god service. Man fornemmer, at de kerner sig om projektet og lever af glade kunder/investorer.

Jeg kan klart anbefale Blue Capital, da deres budgetter holder vand og de har godt styr på deres administration. Jeg har investeret gennem dem flere gange og det er gået langt bedre end forventet.

Op til 74% forbedret årsresultat

Nedenstående graf illustrerer, hvor stor en procentuel positiv afvigelse vores udbudte projekter, i perioden 2010-2017 ved seneste aflagte regnskab, havde på årets resultat i forhold til det oprindeligt budgetterede. Topscoren er et årsresultat, der er hele 74% bedre end oprindeligt budgetteret ved udbuddet. I gennemsnit har nedenstående projekter senest aflagt et årsresultat, der er +19,52% bedre end budget. 

Hos Blue Capital tilgår vi altid vores budgetlægning for ejendomsprojekterne med konservative budgetforudsætninger. Det er blevet et varemærke for os og afspejles i de positive afvigelser, der er for vores projekter målt på faktisk afkast i forhold til budgetteret afkast. 

Bemærk til ovenstående, at mange af vores projekter har foretaget udlodninger til ejerkredsen, der væsentligt overstiger det budgetterede. Dette kan ikke udledes af ovenstående diagram.  

Scenarier ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode

I samtlige af vores investeringsprojekter foretager vi beregninger, der eksplicit demonstrerer investors risici i forbindelse med Lejers eventuelle fraflytning efter endt uopsigelighedsperiode – dette både vedrørende salg af ejendommen samt genudlejning til ny Lejer.

Gældende for nedenstående 10 af Blue Capitals udbudte ejendomsprojekter i 2019 er det, at disse – gennemsnitligt – ud fra lånevilkårene for realkredit- og banklån optaget ved ejendommenes overtagelse, må tabe op til 70% i værdi for stadig at kunne modsvare restgælden i projektet ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.

Ved løbende låneomlægning, hvor restgælden forhøjes, skal ejendommen sælges til en højere salgspris, før ejerkredsen modtager udlodning i forbindelse med et salg. Ejerkredsen vil dog i dette tilfælde som udgangspunkt have modtaget større udlodninger i tidligere driftsår.

For samme projekter vil en genudlejning med gennemsnitlig lejereduktion på 36% være nok til at dække ejendommens omkostninger samt servicere renter og afdrag.

Ovenstående procentsatser - og nedenstående tabel med eksempler - er baseret ud fra vores altid konservative budgettering. Læs mere om vores konservative budgetter og om at investere gennem Blue Capital her

Hvad kan vi hjælpe med?
Bliv ringet op
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.