K/S FREDERIKSHAVN, HJØRRINGVEJ-MAIGÅRDSVEJ

Særdeles velbeliggende ejendom i Frederikshavn udlejet til JYSK A/S, Circle K Danmark A/S og Gourmet-Butikken ApS. Lejeforholdet med JYSK A/S udgør Ejendommens ankerlejeforhold, da lejeindtægten herfra modsvarer 82% af den samlede lejeindtægt. JYSK-lejemålet er primo 2024 blevet udvidet, og der er i den forbindelse indgået en ny bindingsperiode for JYSK frem til 1. september 2034.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Ejendommen erhverves til et ekstraordinært attraktivt startafkast på 7,75%.
  • Såvel JYSK som Circle K har qua sine mangeårige forretningsdriven på Ejendommen et yderst veletableret kendskab til Ejendommens beliggenhed samt kundegrundlaget i byen.
  • Bindingsperioden for Circle K Danmark A/S løber aktuelt frem til 1. januar 2029, og forlænges automatisk 5 år ad gangen, såfremt lejer ikke opsiger lejemålet senest 9 måneder før udløb af den til enhver tid værende bindingsperiode.
  • Ejendommens tre lejeforhold har alle lave lejeniveauer.
  • Ejendommens flere lejemål bidrager til en intern risikospredning i projektet.
  • Ejendommen belånes udelukkende via realkreditfinansiering, og den løbende overskudslikviditet danner baggrund for årlige udlodninger til ejerkredsen allerede fra år 2026.
  • Projektet udbydes med tilhørende advokaterklæring fra Clemens Advokatfirma og revisorerklæring fra Deloitte.
Velbeliggende ejendom udlejet til JYSK med beliggenhed i Frederikshavn på indfaldsvejen Hjørringvej
BESTIL PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommens nærområde – omkring Hjørringvej – udgør et travlt handels- og oplandscentrum for Frederikshavn og omegn. Området består af en række etablerede detailaktører samt fastfoodkæder, tankstationer og bilforhandlere. Ejendommens beliggenhed er således i høj grad præget af en meget velforankret handelsaktivitet, der forsyner et stort kundegrundlag med tilknytning til beliggenheden, såvel fra lokalområdet i Frederikshavn som fra oplandet udenfor byen. Lejerne i Ejendommen drager således betydelig fordel af synergien fra de øvrige aktører i nærområdet, som hver især bidrager til en øget kundestrøm i området.

Foruden nærheden til de øvrige detailaktører kendetegnes Ejendommens nærområde i høj grad af nærheden til beboelsesområderne i Frederikshavn, primært bestående af villakvarterer. Ejendommen er tilmed beliggende med direkte eksponering mod en rundkørsel i den vestlige del af Frederikshavn langs Hjørringvej, der udgør byens primære ind- og udfaldsvej mod hhv. øst og vest.

BEREGN HVOR MEGET DIN INVESTERING VIL VOKSE

DKK 980.000,- Indskud v/10% ejerskab
K/S FREDERIKSHAVN, HJØRRINGVEJ-MAIGÅRDSVEJ
TIDSHORISONT 2034
AKKUMULERET UDLODNING:
Akkumuleret udlodninger
497.214 KR.
VÆRDI AF ANPART:
Andelens aktuelle værdi
1.989.266 KR.
FORRENTNING AF INDSKUD:
Forrentningen af den indskudte kapital beregnes ved at benytte følgende formel: Driftsresultat før/efter værdiregulering / Indskudt egenkapital
22,28 %
SAMLET FORMUEFORØGELSE:
Formueforøgelse = Værdi af andel + Udlodninger
1.506.480 kr.
Før selskabsskat
Efter selskabsskat
Velbeliggende ejendom udlejet til JYSK med beliggenhed i Frederikshavn på indfaldsvejen Hjørringvej
BESTIL PROSPEKT

Afspil film