K/S FYNSK DETAIL, REMA 1000 ODENSE

Beliggenhed for den kommende Rema 1000 butik er midt i mellem Anderup og Stige. – Ved krydset mellem Anderupvej, Munkemaen samt Haugevej, som er bykvarterets mest trafikerede vej.

Særlige kendetegn ved projektet:​

  • Stærk lejer med 15 års uopsigelighed for lejer
  • Hæftelse bortfaldet før udløb af Lejers uopsigelighedsperiode
  • Fuld finansieringspakke til investor
  • Nyopført ejendom med klasse A beliggenhed i Odense
  • Ingen solidarisk hæftelse
  • Revisor – og advokaterklæring fra PwC og Gangsted-Rasmussen
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommen er beliggende Anderupvej 130, 5270 Odense mellem de to lokalområder Anderup og Stige i den nordlige del af Odense.

Grundet sin nærhed til Søhus kvarteret og Odense generelt, har områdets detailhandel hidtil været begrænset til en SPAR købmand i Stige, der mere har karakter af en stor døgnkiosk. Med mulighed og sandsynlighed for en relativt høj lokalkøbsandel vurderer Rema1000 derfor, at butikken fint vil kunne finde fodfæste i området, ligesom Rema Ejendomme Danmark A/S har givet udtryk for at den eksisterende dagligvarebutik må forventes at måtte enten lukke eller omdanne koncept og produktudbud.

Beliggenhed for den kommende Rema 1000 butik er midt i mellem Anderup og Stige. – Ved krydset mellem Anderupvej, Munkemaen samt Haugevej, som er bykvarterets mest trafikerede vej. Vejkrydset har en årsdøgnstrafik på 4000 biler(1988), svarende til 5000 biler i dag (Rema Ejendomme Danmark A/S). Vejforløbet bruges generelt af Stiges borgere til og fra arbejde, men udgør ligeledes et knudepunkt mellem Anderup og Stige, hvorfor ejendommen ligger særligt godt placeret i forhold til lokal handel.

Afspil film