K/S JYSK DETAIL, REMA 1000 FREDERICIA

Ejendommen er lejet ud til Rema 1000 Danmark A/S og udgør første etape af Fredericias nye Vestcenter, hvor der er planlagt opførelse af i alt fem butikker. Anden etape består af en Harald Nyborg, der forventes at stå færdig i maj 2016. Ejendommen har facade ud mod Føtex og et mindre butikscenter, og parkeringsarealerne er udlagt til fællesparkering for alle områdets butikker.

Særlige kendetegn ved projektet:​

  • DKK 490.000,- i kontantindskud v/10% ejerskab. Investeringen kan ligeledes foretages 100% finansieret for investor.
  • Advokat- og revisorerklæring fra Gangsted-Rasmussen og Deloitte.
  • Lejekontrakt med 15½ års uopsigelighed for Rema 1000 Danmark A/S.
  • Skattefradrag i 2015 ved 10% ejerskab = DKK 105.944,-
  • Formueforøgelse efter SKAT i 2035 ved 10% ejerskab = DKK 631.716,-
  • Starthæftelse v/10% ejerskab = DKK 431.000,-
  • Hæftelsen v/10% ejerskab er, jf. budgetterne, reduceret til DKK 100.000,- ca. 9 år før Lejers uopsigelighed udløber.
  • Selskabet har, jf. budget, en restgæld på blot DKK 4.483.091,- ved udløb af Lejers uopsigelighedsperiode.
Ejendomsinvestering med Rema1000 som lejer beliggende Venusvej 12 D Fredericia 7000.
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommen er lejet ud til Rema 1000 Danmark A/S og udgør første etape af Fredericias nye Vestcenter, hvor der er planlagt opførelse af i alt fem butikker. Anden etape består af en Harald Nyborg, der forventes at stå færdig i maj 2016.

Ejendommen har facade ud mod Føtex og et mindre butikscenter, og parkeringsarealerne er udlagt til fællesparkering for alle områdets butikker.

Det nye Vestcenter er beliggende mellem Vejlevej og Venusvej. Vejlevej er hovedindfaldsvejen til den centrale del af Fredericia, og Fredericia Kommune har i 2014 opgjort årsdøgntrafikken til 11.141 køretøjer.

Ejendommen er endvidere centralt placeret i Fredericias største handelsområde. Der tiltrækkes dermed kunder fra et meget stort opland, og handelsområdet stod i 2013 for ca. 31% af den samlede omsætning i Fredericia Kommune.

Beliggenheden i handelsområdet gør, at ejendommen kan anvendes til centerformål i form af både dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, fitnesscenter, bank, kontorerhverv og restauranter m.m. Anvendelsesmulighederne og den gode beliggenhed giver med andre ord gode genudlejningsmuligheder, såfremt Rema 1000 – mod forventning – fraflytter efter udløb af deres uopsigelighedsperiode.

BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film