K/S JYSK DETAIL, HERNING-VILDBJERG

Velbeliggende ejendom udlejet til Coop Danmark A/S med bindingsperiode frem til den 1. oktober 2034.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Ejendommen erhverves til et ekstraordinært attraktivt startafkast på 7,39%.
  • Det høje startafkast og lave lejeniveau giver tilsammen en usædvanlig lav købesum på DKK 15.846.261, svarende til DKK 8.784 pr. kvm bebyggelse.
  • Coop-koncernen har qua mange års forretningsdriven i Ejendommen (siden 2004), et særdeles godt kendskab til både Ejendommen, butikkens drift samt området ved Ejendommen.
  • Ejerne bag Sælger af Ejendommen deltager via et andet selskab med 10% ejerskab i K/S Jysk Detail, Herning-Vildbjerg.
  • Ejendommen belånes udelukkende via realkreditfinansiering, og den løbende overskudslikviditet danner baggrund for årlige udlodninger til ejerkredsen allerede fra år 2026.
  • Projektet udbydes med tilhørende advokaterklæring fra Clemens Advokatfirma og revisorerklæring fra Deloitte.
Investeringsprojekt i Vildbjerg med Coop Danmark som lejer, beliggende på Bredgade 35
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommen er beliggende i den nordlige del af Vildbjerg i et område sammen med bl.a. Rema1000, XL-byg og OK. Foruden de øvrige aktører nær Ejendommen udgøres Ejendommens nærområde hovedsageligt af de omkringliggende beboelsesområder i Vildbjerg, hvorfra en betragtelig del af beboerne har under 1 km gang til Ejendommen. Umiddelbart nord for Ejendommen er byens erhvervsområde beliggende. Området består hovedsageligt af maskin- og produktionsvirksomheder, herunder hovedsædet for Kvik, Blücher Metal og Multicut, der alle er blandt de 1.000 største virksomheder i Danmark.

I foråret 2023 blev butikken omdannet til en 365discount, og der blev i den forbindelse investeret i en indvendig istandsættelse/opgradering af butikken for + DKK 6,7 mio.

Qua Lejers mangeårige forretningsdriven i Ejendommen (siden 2004) har Lejer et indgående kendskab til såvel Ejendommen, butikkens drift samt kundegrundlaget i området. Lejers tro på lejemålet understreges i høj grad via de omfattende investeringer i forbindelse med konverteringen til 365discount, samt via indgåelsen af den for Lejer nye bindingsperiode frem til 1. oktober 2034.

BEREGN HVOR MEGET DIN INVESTERING VIL VOKSE

DKK 700.000,- Indskud v/10% ejerskab
K/S JYSK DETAIL, HERNING-VILDBJERG
TIDSHORISONT 2034
AKKUMULERET UDLODNING:
Andelens aktuelle værdi
235.582 KR.
VÆRDI AF ANPART:
Akkumuleret udlodninger
1.111.532 KR.
FORRENTNING AF INDSKUD:
Forrentningen af den indskudte kapital beregnes ved at benytte følgende formel: Driftsresultat før/efter værdiregulering / Indskudt egenkapital
12,57 %
SAMLET FORMUEFORØGELSE:
Formueforøgelse = Værdi af andel + Udlodninger
647.114 kr.
Før selskabsskat
Efter selskabsskat
Investeringsprojekt i Vildbjerg med Coop Danmark som lejer, beliggende på Bredgade 35
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film