+ 13,59%*
Budgetteret forrentning
DKK 1.134.000,-
Indskud v/10% ejerskab

Investeringsprojekt

K/S Jysk Detail, Silkeborg

K/S Jysk Detail, Silkeborg erhverver en særdeles velbeliggende ejendom med stor nærhed til både Silkeborgmotorvejen, befærdet ind- og udfaldsvej, Silkeborgs erhvervskorridor samt beboelseskvarterer.
 

Ejendommen indeholder: 

 • En Coop 365discount-butik med tilhørende udenomsarealer udlejet til Fakta A/S med en indeståelse fra Coop Danmark A/S som selvskyldnerkautionist for lejers opfyldelse af lejekontrakten i lejers bindingsperiode. Den indledende bindingsperiode for lejer er 15 år.
 • Et grundstykke, hvorpå der er indgået en grundlejekontrakt med OK a.m.b.a. med en indledende bindingsperiode på 15 år fra lejekontraktens ikrafttrædelse. OK etablerer for egen regning og risiko et bilvaskeanlæg. Lejekontrakten med OK træder forventeligt i kraft i december 2023.

 

Særlige kendetegn ved projektet:​

 • Ejendommen erhverves til et attraktivt startafkast på 6,32%.
 • 15 års indledende bindingsperiode for lejer.
 • Coop Danmark A/S - med en egenkapital ultimo 2021 på DKK 3,3 mia. - stiller sikkerhed for opfyldelse af lejekontrakten for butikslejemålet.
 • Forventet årlige løbende udlodninger allerede fra 2024.
 • Ved deltagelse i projektet opnår du en gennemsnitlig årlig forrentning af indskudt egenkapital svarende til 13,59% - dette hvor Ejendommens værdi alene stiger svarende til den budgetterede årlige lejestigning.
 • Den interne rente (IRR) for en privatinvestor med kontantindskud er på
  8,07% og for en selskabsinvestor med kontantindskud på 8,33%.
 • Projektet udbydes med tilhørende advokaterklæring fra Gangsted Advokatfirma og revisorerklæring fra Deloitte.

Beliggenhed:

Ejendommen er beliggende i et erhvervsområde med stor facadeværdi ud mod Nørreskov Bakke. Umiddelbart syd for Ejendommen krydser Nørreskov Bakke med Nordre Ringvej (mod vest) og motorvejsafkørsel 28 til Silkeborgmotorvejen (mod øst), hvilket sikrer en god indgangsportal og tilgængelighed til området samt stor trafikaktivitet.
 
Udover Ejendommen, præges det absolutte nærområde af en række erhvervsaktører samt større boligkvarterer, hvor Ejendommen, for indbyggerne i den nordøstlige del af Silkeborg, er nærmeste dagligvarebutik sammen med Rema 1000, der er beliggende i Gødvad. 
 
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed i en vækstby med stor synlighed og god synergi, dels danner et yderst bæredygtigt grundlag for den kommende drift i Ejendommen, samt sikrer en god prognose for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive aktuelt.

Hvad kan vi hjælpe med?

Johnni Rasmussen

Johnni Rasmussen

Senior Investeringsrådgiver
Bestil materiale
Beliggenhed
Specifikationer
fuldtegnet!
+ 13,59%*
Budgetteret forrentning
Indskud v/10% ejerskab
DKK 1.134.000,-
Ejendommens købesum
DKK 25.800.000,-
Ejendommens startafkast
6,32%
Hæftelse v/10% ejerskab
DKK 150.000,-
Budgetteret akkumuleret udlodning i 2027 v/10% ejerskab
DKK 334.434,-
Særlige bemærkninger
*inkl. værdistigning på Ejendommen
Erhvervsstyrelsen
Find flere oplysninger om virksomheden i det officielle CVR-register.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.