Ejendomsinvestering som alternativ til investeringer i aktier

Selvom aktieinvestering – som udgangspunkt – er en god metode til at skabe afkast og formuetilvækst, medfører aktieinvestering isoleret set – efter Blue Capitals overbevisning – ikke en tilstrækkelig risikospredning.

Hos Blue Capital tror vi på, at ejendomsinvestering derfor er et attraktivt alternativ til aktieinvesteringer – således, at alt ikke sættes på et bræt.

Aktier eller ejendom?

Investeringer i fast ejendom bør – i vores optik – indgå i enhver professionelt håndteret formuepleje.

Årsagen er, at ejendomsinvestering er en inflationssikker investeringsform, eftersom alle indtægter i forbindelse med udlejning af ejendomme årligt reguleres nationalt, i takt med den generelle inflation. Det årlige afkast korrigeres således, at den reelle værdi af lejeindtægterne vil være relativ konstant over en årrække.

Når man holder investeringer i aktier eller ejendom op mod hinanden, indebærer investering i fast ejendom derfor ikke samme risiko for udhuling af den investerede kapital, som ellers kan opstå ved obligations- eller aktieinvestering. Ejendomsinvesteringsprojekter som alternativ til aktieinvestering er dermed afkastmæssigt en økonomisk stabil og lukrativ investeringsform.

Desuden består vores ejendomsportefølje primært af erhvervsejendomme med tilhørende erhvervslejekontrakter af længere varighed, som sikrer stabile og kontinuerlige lejeindtægter.

I forbindelse med vores investorrådgivning vil ejendomsinvestering derfor altid indgå som et alternativ til aktieinvestering, således at aktivallokeringen bliver så optimal som mulig. Ejendomsinvestering er hos de fleste af vores kunder en væsentlig del af den samlede investeringsstrategi.

Ejendomsinvestering i forbindelse med pensionsopsparing

Også i forhold til pensionsopsparing er ejendomsinvesteringer et godt og afkastmæssigt stabilt valg, når der skal tages en beslutning om at investere i aktier eller ejendom. Særligt for mindre private investorer, der kan være særligt sårbare overfor udsving på aktie- eller obligationsmarkedet.

Det skyldes, at investeringer i fast ejendom er langt mindre risikobetonede end traditionelle investeringer i aktier og værdipapirer, hvor stigninger og fald på aktiemarkedet kan være uforudsigelige. Når investeringsstrukturen skal være varieret i forhold til risikospredning, er investering i ejendomme derfor en vigtig del af den samlede formuepleje.

Investeringer i fast ejendom bør – i vores optik – indgå i enhver professionelt håndteret formuepleje.

Hos Blue Capital tilbyder vi investorrådgivning til både privat- og erhvervskunder.

Enhver rådgivning tager altid udgangspunkt i den enkelte kundes økonomiske og likviditetsmæssige situation, hvormed den enkelte investeringsportefølje bliver skræddersyet både i forhold til delmålene og hovedformålet med de enkelte investeringer.

Bliv ringet op for at høre om dine muligheder indenfor ejendomsinvestering og bliv klogere på om du skal investere i aktier eller ejendom.