Hvad er en ETF?

Exchange-Traded Fund (herefter ETF) er helt basalt en investering i aktier, hvor der – ligesom i investeringsforeninger – investeres kollektivt. Investering i ETF’er er, som udgangspunkt, en god metode til at skabe afkast og formuetilvækst. ETF-investeringer skaber større diversifikation i forhold til enkelte aktieinvesteringer, da der opnås en eksponering mod flere selskaber.

ETF-investering muliggør eksponering overfor et bestemt indeks eller branche som eksempelvis “Grøn Omstilling”. Dog mister investorer i ETF’er friheden til selv at vælge de konkrete aktier i den pågældende ETF, hvilket kan betyde, at man eksponerer sig mod en virksomhed, som man personligt ikke anser for værende en god investering.

Beskatning af ETF-investering

ETF’er kan fra et skattemæssigt synspunkt være svære at gennemskue. Danskere er i modsætning til i mange andre lande ikke beskattet efter samme regler, hvad angår aktier og ETF’er. Ydermere kan beskatningen af ETF-investeringer falde indenfor to forskellige indkomstkategorier; aktieindkomst og kapitalindkomst, hvorfor fradragssatsen kan være udslagsgivende for ens investering.

Den komplicerede definition af, hvordan en ETF-investering beskattes, besværliggør gennemsigtigheden hos den enkelte investor. Hos Blue Capital har vi fokus på formuetilvækst, hvorfor investeringer med skatteincitament altid har været sekundært for os.

Ejendomsinvestering som alternativ til ETF

På trods af, at ETF-investering er med til at give en investor en større spredning, er ETF’er stadig underlagt den høje volatilitet, som grundlæggende præger aktiemarkedet. Derfor er ejendomsinvesteringer – som almen anerkendt mulighed for at opnå minimeret volatilitet og risiko – et godt alternativ til formueforøgelse. Samtidig er investeringer i erhvervsejendomme betragtet som en inflationssikker investeringsform, hvor lejeindtægterne årligt minimum reguleres efter den generelle inflation.

Vi er hos Blue Capital af den overbevisning, at den optimale portefølje til formueforøgelse, udover ETF-investering og ejendomsinvestering, skal indeholde forskellige finansielle aktiver, der tilsammen skaber det størst mulige afkast til netop din risikoprofil. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i den enkelte investors økonomiske og likviditetsmæssige situation, hvormed den enkelte investeringsportefølje skræddersyes i forhold til delmålene og hovedformålet med den enkelte investering.

Hos Blue Capital tilbyder vi investorrådgivning til både privat- og erhvervskunder.

Bliv klogere på en ejendomsinvestering hos Blue Capital, og bliv ringet op for at høre om dine muligheder for investering.