Ejendomsinvestering som alternativ og supplement til investering i obligationer

Når der tales formuepleje, er obligationer en af de mere traditionelle investeringsformer. I forhold til en stabil formuetilvækst, er det dog vigtigt for den samlede formues risikospredning og afkastpotentiale, at der også tænkes i alternative investeringsformer.

Her kommer ejendomsinvestering naturligt ind i det finansielle billede som et afkastmæssigt mere lukrativt alternativ til investering i obligationer. Obligationerne tjener primært det formål at gøre dele af formuen uafhængig af inflationen. Samtidig medfører de dog en begrænset årlig formuetilskrivning som følge af de relativt lave renter.

Ejendomsinvestering kan imidlertid mere end at tilbyde samme lave investeringsrisiko som investeringen i obligationer. Årsagen er det større afkastpotentiale, grundet de potentielle værdistigninger på de ejendomme, der er investeret i.

Samtidig er man som investor sikret mod eventuelle fald i ejendomsværdien. Det skyldes, at lejeværdien er relativ konstant, selvom ejendomsværdien på grund af finansielle udsving skulle falde. Lejemarkedet er desuden et marked, der klarer sig godt uafhængigt af de øvrige konjunkturer i samfundsøkonomien, hvilket yderligere bidrager til at gøre ejendomsinvesteringen til en lukrativ investeringsform.

Velgennemtænkt formuepleje består af variation i investeringsformerne. Dermed sikres en stabil formuetilvækst, samtidig med at risikoen for udhuling mindskes. Det skyldes blandt andet, at andelen af den samlede formue anbragt i fast ejendom, er uafhængig af udsving på aktiemarkedet.

Årsagen er, at investeringen i ejendomme ikke påvirkes af den øvrige inflation, da alle lejeindtægter årligt reguleres nationalt. Hermed bliver den endelige værdi af afkastet over en årrække ikke devalueret, men holder sig i stedet værdimæssigt konstant. I kombination med de traditionelle investeringsformer som aktier og obligationer, skaber dette en god risiko- og afkastfordeling.

Investering i ejendomme er derfor, i vores optik, ikke kun et alternativ til investering i obligationer men en vigtig del af den samlede investeringsstrategi.

Velgennemtænkt formuepleje består af variation i investeringsformerne. Dermed sikres en stabil formuetilvækst, samtidig med at risikoen for udhuling mindskes.

Hos Blue Capital tilbyder vi investorrådgivning med udgangspunkt i vores kunders aktuelle økonomiske situation og likviditet. Vi henvender os desuden til både privat- og erhvervskunder – uanset om investeringsønskerne bunder i en alternativ pensionsopsparing, generel formuepleje eller noget tredje.

Enhver portefølje bliver med andre ord skræddersyet i forhold til vores kunders behov og ønskede mål med investeringerne.