Hvad er en K/S anpart?

En anpart er tilsvarende en aktie – det papir hvorved ens ejerskab i K/S er godtgjort. Antallet af anparter udtrykker det ejerskab, en investor har i ejendomsinvesteringen. Størrelsen af anparterne varierer fra projekt til projekt og er på forhånd fastlagt af udbyder.

Investering i K/S anparter

Ved anpartsinvestering er kommanditisterne i praksis op til maksimalt ti investorer, som hver især køber en eller flere kommanditistanparter i et specifikt kommanditselskab.

Ved investering i K/S anparter opnås medejerskab af en virksomhed, og anpartsinvestering er som sådan en investeringsform, som kræver en vis aktiv deltagelse. Ved de typisk udbudte ejendomsinvesteringer kan udbyder varetage administration af projektet; dog vil det være tilrådeligt at deltage mere aktivt og således have større indflydelse på sin investering.