Inflationssikker investering

En ejendomsinvestering er som oftest en inflationssikker investering, da lejen reguleres årligt eksempelvis på baggrund af stigning i nettoprisindekset (NPI). Således har en ejendom, hvis nettoindtjening sidste år gav DKK 100,- og i år giver DKK 102,- alt andet lige opnået en værdistigning på 2% på ét år.

Ved at lade den årlige lejeindtægt følge NPI, sikres indtægten helt eller delvis over for inflation. Dette er et vigtigt aspekt i langsigtede ejendomsinvesteringer, da det alt andet lige må være vigtigere for en investor at opnå et højt fremtidigt realbeløb frem for et højt nominelt beløb.

Værdistigning i ejendomsinvestering

En budgetforudsætning om værdistigningen på en ejendom bør ikke være det bærende element i valget af ejendomsinvesteringen.

Hos Blue Capital  fokuserer vi på, at driften i vores udbudte investeringsprojekter skal være sund, hvor der lægges meget tid og omtanke i både valg af ejendomme samt sikringen af en favorabel finansieringspakke til købet af ejendommene. Investeringen skal i vores optik derfor også have fokus på bl.a. renteudvikling, lejernes styrke og eventuelle merindtægter samt selvfølgelig risikoen for uforudsete omkostninger. På den måde sikres det, at vores projekter reelt er en attraktiv opsparing – også uden en potentiel ejendomsværdistigning.

Naturligvis findes der i vores udbudte ejendomsinvesteringer en beregning for, hvorledes værdien i ejendomsinvesteringen vil udvikle sig efter forskellige scenarier – herunder også inkl. en ejendomsværdistigning.