Hæftelse i K/S

Hæftelsen i et kommanditselskab (K/S) foretages gennem selskabets stamkapital, hvor beløbet er fastsat i selskabets vedtægter. I Blue Capitals kommanditselskaber er stamkapitalen altid fastsat til det faktiske indskudte beløb i ejendomsinvesteringen.

Hæftelsen ved deltagelse i et K/S, hvor stamkapitalen fra selskabets stiftelse er fuldt indbetalt, er derfor ofte direkte overfor finansieringsgiver. I den sammenhæng kan der skelnes mellem pro rata hæftelse og solidariske hæftelse.
 

Pro rata og solidarisk hæftelse

Ved pro rata hæftelse hæfter kommanditisten kun ud fra kommanditistens låneandel. Det vil sige, ejer kommanditisten 10 % af et K/S med gæld for DKK 10 mio. – og der er afgivet pro rata hæftelse for det fulde beløb – hæfter kommanditisten med DKK 1 mio. Ved pro rata hæftelse har det derfor ingen betydning for den enkelte kommanditist, om de andre kommanditister betaler sin del af gælden, eftersom hver kommanditist hæfter for en begrænset del af den samlede gæld.

Ved solidarisk hæftelse hæfter den enkelte kommanditist ubegrænset for alle DKK 10 mio. uanset ejerandelens størrelse.

Ejendomsinvesteringer udbudt af Blue Capital udbydes altid med aftale om begrænset pro rata hæftelse.

Læs mere om fordelene og ulemperne med en investering i et K/S selskab

I Blue Capitals udbudte K/S projekter kender den enkelte kommanditist altid sin maksimale hæftelse allerede fra dag ét.

Nedskrivning af hæftelse

Hos Blue Capital skræddersyes ejendomsinvesteringen til at nedbringe investors hæftelse – og dermed investors risiko - mest muligt inden for de første år af ejendomsinvesteringens tidshorisont. Dette betyder også, at der ikke prioriteres udlodninger i de første år af ejendomsinvesterings løbetid, da overskudslikviditeten anvendes fuldt ud til at nedbringe investors hæftelse i ejendomsinvestering.

Læs mere om udlodningsprofilen i vores ejendomsinvesteringer her.

Læs mere om risici og scenarier med en ejendomsinvestering hos Blue Capital her.

Nyeste projekt
80% fuldtegnet

K/S Burger King, Haderslev

Budgetteret forrentning
+ 13,82%*
Indskud v/10% ejerskab
DKK 740.000,-
Bestil prospekt
Læs mere
Bliv ringet op
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.