K/S STRUER, HOLSTEBROVEJ-TRUDSØVEJ

Nyopført og velbeliggende ejendom udlejet til JYSK A/S og SPORT 24 A/S med indledende bindingsperiode for Lejerne frem til hhv. 1. marts 2035 og 1. september 2035.

Særlige kendetegn ved projektet:

  • Ejendommen erhverves til et ekstraordinært attraktivt startafkast på 7,36%.
  • Lejerne har qua deres øvrige forretningsdriven i Struer et yderst veletableret kendskab til Ejendommens beliggenhed samt kundegrundlaget i byen.
  • Ejendommens flere lejemål bidrager til en intern risikospredning i projektet.
  • Ejendommen belånes udelukkende via realkreditfinansiering, og den løbende overskudslikviditet danner baggrund for årlige udlodninger til ejerkredsen allerede fra år 2026.
  • Projektet udbydes med tilhørende advokaterklæring fra Lundgrens Advokatpartnerselskab og revisorerklæring fra Deloitte.
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Beliggenhed:

Ejendommen er beliggende i den sydlige del af Struer i byens erhvervsområde. Området ved Ejendommen rummer – foruden Ejendommen – en række øvrige detailaktører i form af bl.a. jem & fix, XL-byg, thansen, Maxi Zoo, OK samt flere bilforhandlere. Hertil er Rema1000 i efteråret 2023 påbegyndt byggeriet af en ny Rema1000-butik umiddelbart ved siden af Ejendommen. Ejendommen er beliggende med direkte facadeeksponering mod den trafikerede ind- og udfaldsvej, Holstebrovej, der udgør den primære gennemgående færdselsåre i Struer, og som forbinder byen med oplandet mod såvel syd som nord.

Med opførelsen af Ejendommen er JYSK flyttet fra deres forhenværende beliggenhed i Struer. Om flytningen af JYSK oplyser Anders Græsbøll Buch, Communications Consultant i JYSK, følgende:

Vi har flyttet vores forretning i Struer, da de tidligere lokaler ikke længere var tidssvarende. Med sine godt 800 kvm salgsareal var den en af landets mindste JYSK-butikker, og lageret var delt på to adresser. Nu har vi fået et nyt og lækkert lokale med ca. 1.200 kvm salgsareal samt gode personale- og lagerforhold. Samtidig lokkede det også at blive en del af et godt mix af forretninger i den nye retailpark, som giver god synergi til både os og vores naboforretninger.

Om åbningen af SPORT 24’s outlet-forretning oplyser Henrik Amby Jensen, der er franchisetager i SPORT 24 i Struer og Holstebro samt outlet-butikken i Ejendommen, følgende:

Vi har længe ønsket at åbne en outlet-butik, og da muligheden bød sig i Struer – og så endda med JYSK som nabo – handlede vi hurtigt. Vi kender byen og vidste derfor, hvad vi ville have. Placeringsmæssigt fås det ikke bedre – med facade ud mod Holstebrovej, hvor der dagligt passerer flere end 12.000 biler. Der er super god synergi mellem vores ”røde” SPORT24-butikker i både Struer og Holstebro og den nye outlet-butik, da det er to forskellige koncepter, som bakker fantastisk op om hinanden – det man ikke har i den ene, har man i den anden. I Struer findes der eksempelvis ikke en decideret børnetøjsforretning, så vi har naturligvis en stor afdeling med børnetøj i den nye butik – også fordi vi nu har pladsen til det – og det er blevet taget rigtigt godt imod.

Nyopført og velbeliggende ejendom i Struer udlejet til JYSK A/S og SPORT 24 A/S med lang indledende bindingsperiode
BESTIL NYESTE PROSPEKT

Afspil film