Viden

Bliv opdateret om alt indenfor investering i ejendomme, skatteforhold og selskabsformen K/S.

Ejendomsinvestering

Ejendomsinvestering

Ejendomme er og bliver en god investering, hvorfor de også bør indgå som en væsentlig del i pensionsopsparing og/eller formuepleje for såvel private som selskab... Læs mere

Ejendommens afkast

Ejendommes afkast et essentielt parameter for din ejendomsinvestering. En ejendom med et højt afkast er dog - ikke nødvendigvis - interessant, hvis den ikke kan... Læs mere

K/S ejendomsinvestering

Boligejendomme er egnede, men erhvervsejendomme er særligt velegnede til investering gennem kommanditselskaber. Ud over at være et attraktivt investeringsprojek... Læs mere

Værdistigning

Når investeringsprojekter skal vurderes, er der mange forskellige forhold der skal tages i betragtning. Som i alle andre forhold er nogle ting vigtigere end and... Læs mere

K/S Investering

Om K/S investering

K/S består af en eller flere kommanditister, som kun hæfter begrænset samt en komplementar, der hæfter ubegrænset. Komplementaren er som oftest et ApS, og denne... Læs mere

Om K/S projekter

K/S er en forkortelsen for kommanditselskab. Et kommanditselskab er en traditionel selskabsform, hvor flere fysiske eller juridiske personer kan gå sammen og dr... Læs mere

Fordele og ulemper i K/S

En væsentlig grund til at anvende kommanditselskab som selskabsform er, at der modsat ved investering i anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) ikke er b... Læs mere

Hæftelse i K/S

Hæftelsen i et kommanditselskab (K/S) foretages gennem selskabets stamkapital, hvor beløbet er fastsat i selskabets vedtægter. Som udgangspunkt er denne hæftels... Læs mere

K/S anparter

Ved investering i K/S anparter opnås medejerskab af en virksomhed, og anpartsinvestering er som sådan en investeringsform, som kræver en vis aktiv deltagelse. V... Læs mere

Invester som privatperson

Ved at investere som privatinvestor i et K/S projekt udbudt af Blue Capital A/S får du en attraktiv opsparing, hvor du gennem konjunkturudligningsordningen opnå... Læs mere

Invester som selskab

Ved at investere gennem dit selskab i K/S projekter udbudt af Blue Capital A/S får du mulighed for at placere selskabets likvide egenkapital til et højt afkast ... Læs mere

Alternativ til obligationer

Når der tales formuepleje, er obligationer en af de mere traditionelle investeringsformer. I forhold til en stabil formuetilvækst, er det dog vigtigt for den sa... Læs mere

Alternativ til aktier

Selvom aktieinvestering - som udgangspunkt - er en god metode til at skabe afkast og formuetilvækst, medfører aktieinvestering isoleret set - efter Blue Capital... Læs mere

Skatteforhold

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen er en skattemæssig ordning for vores private investorer. Ordningen giver blandt andet mulighed for at opnå fuldt fradrag for renteud... Læs mere

Vidste du, at?

  • for de af vores udbudte projekter, der i 2018 aflagde regnskab for anden gang eller mere, er det gældende, at den gennemsnitlige årlige forrentning af indskudt egenkapital er minimum 15,25% - og helt op til over 31%. I gennemsnit forrentes vores investorers indskudte egenkapital med 20,36%.
     
  • vi i dag har mere end 300 investorer, hvoraf næsten 4 ud af 10 har investeret i to eller flere af vores udbudte projekter. Vi tolker dette som et signal for yderst tilfredse investorer.
     
  • vi siden 2010 har udarbejdet investeringsprojekter baseret på danske investeringsejendomme for mere end DKK 1,87 mia. og i dag er Danmarks førende udbyder af erhvervsejendomme.
Bliv ringet op
Bestil materiale
×
Vil du høre mere om netop dine muligheder for en attraktiv ejendomsinvestering, så lad os ringe dig op.