Diversificering er et udtryk for, at man, som investor, spreder sin risiko på enten forskellige typer af aktiver eller forskellige områder indenfor den enkelte aktivklasse – således, at man som investor ikke lægger alle sine æg i én kurv. Ved brug af diversificering sammensættes en portefølje af aktiver vis formål er at minimere eksempelvis følsomhed overfor udsving i den globale økonomi. Heriblandt er ejendomme kendt for lav volatilitet og risiko. Særligt i krisetider opnås yderligere fordele ved at investere i de ejendomme, som er mindst cykliske.

Investeringsplanens definition

Investeringsaktiver dækker eksempelvis over obligationeraktierETF’er, og ejendomme. En investeringsplan er et brugbart værktøj til at sikre, at der ikke foretages følelsesmæssige investeringer ud fra spontane beslutninger, men i stedet investeringer med større ræsonnement ud fra en velovervejet plan, og derfor sammensætning af en portefølje, hvor det risikojusterede afkast (sharpe-ratio) er højest muligt. En investeringsplan bør derfor både indeholde overvejelser omkring de faktorer, som gør sig gældende, når investeringsmarkedet vækster eller opfører sig uregelmæssigt.

Man bør som investor derfor blandt andet overveje:

  • Hvor meget tid vil jeg ligge i det?
  • Hvad er min investeringshorisont?
  • Hvor meget har jeg råd til at miste?
  • Hvor meget vil jeg investere?
  • Hvornår vil jeg indskyde flere penge?
  • I hvilke tilfælde vil jeg sælge?
  • Hvad gør jeg hvis markedet er nedadgående?
  • Hvor stort et afkast forventer jeg?

Investeringsplanen tager udgangspunkt i investors investeringsprofil

Når man som investor har overvejet og forholdt sig til de ovenstående spørgsmål, opnås et godt udgangspunkt i forhold til at definere ens individuelle investeringsprofil. Her afstemmes ens risikovillighed med  forventningen til afkast.  Investeringsprofilen spænder fra ’Den sikre profil’ med forventning om lav risiko og lavt afkast – til ’Den spekulative profil’ med forventning om høj risiko og højt afkast. Langt de fleste investorer har dog en profil, der ligger et sted midt imellem.

Læs mere omkring riskoen forbundet med ejendomsinvesteringer.

Ved Blue Capital udbyder vi ejendomsprojekter med stor driftssikkerhed. Det vil sige, at vores investeringsprojekter – ligesom ejendomsinvesteringer generelt – befinder sig nærmest den lave risikoprofil. Det er dog værd at bemærke, at tilføjelsen af ejendomme til en portefølje – ud fra et rent porteføljeteoretisk perspektiv – giver mulighed for at opnå et højere afkast uden at øge risikoen. Baseret på beregninger foretaget af MSCI, Nordea og Colliers for perioden 1989-2019, reducerer en 20% tilføjelse af investeringsejendomme – i en portefølje oprindeligt bestående af 60% aktier og 40% obligationer – blot afkastet med 0,5%-point, mens det risikojusterede afkast (sharpe-ratio) stiger med hele 27%[1]. Sammensætningen af ens investeringsplan kan derfor med fordel balanceres ved investeringer i ejendomsprojekter, der bl.a. er kendetegnet ved lavere fluktuationer end eksempelvis aktiemarkedet.

Til hjælp for nye investorer har vi hos Blue Capital udarbejdet en beskrivelse om processen førunder og efter en ejendomsinvestering. Processen er gældende for såvel private investorer som selskabsinvestorer.